Les grans bases de dades d’on s’acostuma a obtenir el factor d’impacte no fan cap discriminació entre publicacions tradicionals (per subscripció) i publicacions en obert, ja que aquest no és un element que determini per si mateix la qualitat d’una publicació.

Els treballs publicats en obert tenen més visibilitat que aquells als quals s’accedeix per subscripció, i l’augment de la visibilitat fa augmentar també les probabilitats de que siguin citats. Com que el càlcul del factor d’impacte es fa a partir del nombre de citacions, és d’esperar que la publicació en obert afecti positivament al factor d’impacte.

En el seu moment l’OpCit Project (Open Citation Project) va fer un recull d’estudis evidenciant l’efecte positiu envers les cites rebudes per part dels documents publicats en accés obert.

L’editorial científica Frontiers ha fet també un estudi en el mateix sentit, i conclou que el número d’articles que afirmen que la publicació en obert fa créixer les cites rebudes augmenta amb el temps (20 de 30 articles publicats entre 2001 i 2015 parlaven d’aquest avantatge, així com 24 de 28 articles publicats entre 2016 i 2021).

Última actualització d'aquesta pàgina: 22 març 2022