Els articles publicats en revistes i llibres acadèmics són de la persona que n’és autora, fins que aquesta transfereix els drets d’explotació a una editorial. Fins ara les editorials requerien, com a requisit per a la publicació, la cessió de tots els drets. Actualment molts editors han canviat cap a un model on els autors/es retenen alguns drets. En el cas dels articles publicats en obert, habitualment els drets d’explotació continuen sent de l’autor/a.

Última actualització d'aquesta pàgina: 22 març 2022