Què és la “Right retention strategy” del Pla S?

El Plan S fomenta l’accés obert immediat a les publicacions de recerca: això implica que no es pot imposar cap tipus d’embargament als documents. Per facilitar als investigadors la possibilitat de publicar en revistes de subscripció, cOAlition S ha posat en marxa una estratègia per tal que el personal investigador que hagi de complir amb […]

Què és la Setmana de l’Accés Obert? Què és la Setmana de l’Educació Oberta?

Ambdues són setmanes internacionals dedicades, en un cas, a promoure l’accés obert dins el món acadèmic i científic, i en l’altre a conscienciar sobre els avantatges que aporta la implementació de recursos i pràctiques educatives en obert per al professorat i l’alumnat. El Servei de Biblioteques de la UAB participa en totes dues setmanes organitzant, […]

Qui pot publicar a la plataforma ORE? Quin cost té fer-ho?

Per publicar a la plataforma ORE cal que algun dels autors de l’article participi en un projecte finançat pels programes Horizon 2020 i, més recentment, Horizon Europe, i que l’article sigui fruit d’aquest projecte. Publicar a l’ORE no té cap cost per als autors ni per a les seves institucions, ja que les despeses les […]

Què és l’Open Research Europe (ORE)?

Open Research Europe és una plataforma de publicació creada i mantinguda per la Comissió Europea per tal de facilitar un lloc on publicar en obert els articles resultants dels projectes finançats per Horizon2020 i Horizon Europe. La plataforma és el lloc de publicació dels articles, no una ubicació on es recullen després de ser publicats […]

Com puc comprovar si una editorial permet dipositar els articles en repositoris?

Podeu consultar les condicions de les diferents editorials a través de: Sherpa / Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo per a editorials internacionals. Dulcinea: http://www.accesoabierto.net/dulcinea per a les editorials de revistes espanyoles. D’altra banda, també podeu consultar aquesta informació a la pàgina web de les diferents publicacions, cercant en apartats com: “Instructions for Authors”, “For Authors”, “Open Access”, etc. Finalment, […]

Si tinc els PDF de les meves publicacions en una pàgina web personal o en una xarxa social acadèmica, això ja es considera vàlid per al compliment dels mandats d’accés obert?

No. Per saber quines opcions de publicació en accés obert teniu en cada cas heu de consultar els requeriments de l’organisme finançador i el marc legal vigent. La UAB posa a la vostra disposició el repositori institucional Dipòsit Digital de Documents (DDD).

Què és el Pla S?

És una iniciativa endegada per cOAlition S que té com a objectiu accelerar el procés de publicació de la recerca amb finançament públic en accés obert. Segons aquest pla, a partir de gener de 2021: “[…] all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and […]

Què és cOALition S?

És un consorci d’agències nacionals de finançament de la recerca que, amb el suport de la Comissió Europea i l’European Research Council, ha posat en marxa una iniciativa per aconseguir que l’accés obert immediat a la recerca finançada amb fons públics sigui una realitat efectiva. Més informació a la seva pàgina web.

Quines vies de publicació en accés obert hi ha?

Hi ha diverses vies (o rutes) de publicació de la recerca en accés obert: Daurada: les revistes que empren la via daurada proporcionen accés lliure, gratuït i amb possibilitat de reutilitzar i difondre sense restriccions els articles publicats. Per publicar documents en aquest tipus de revistes, els autors/es han de pagar les despeses de publicació […]