Building G6, office G6/148, Facultat de Ciències de l’Educació.

Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

+39 93 581 3190

grupoefi.fpdual@gmail.com

pilar.pineda@uab.cat