• Xarxes i comunitats personals
  • Antropologia econòmica
  • Antropologia de la migració
  • Mobilitat
  • Transnacionalisme