A més de la recerca, egolab-GRAFO proporciona serveis per a investigadors/es, institucions i professionals interessats en les aplicacions de les xarxes socials. Entre d’altres, es col·labora en el desenvolupament de programari per a la recollida de dades de les xarxes personals i organitza anualment un curs d’estiu internacional en la teoria i anàlisi de xarxes personals per a doctorands i investigadors, normalment el mes de juliol.

També va organitzar la primera Conferència Europea en Xarxes Socials (EUSN) a Barcelona el 2014; la segona es va organitzar a París a 2016 (Sciences Po) i la tercera a Mainz a 2017 (Johannes Gutenburg Universität).

A més, egolab-GRAFO també coedita la Revista Redes, indexada en el primer quartil de IN-RECS Antropologia, ERIH Plus y Scopus. A més ha estat reconeguda amb el segell de qualitat de la FECYT.

Seguim el Codi de bones pràctiques científiques i aquest codi específic per a l’ètica, l’emmagatzematge i les polítiques de publicació per a les dades de la xarxa personal.

Aquest treball té licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.