RESL.eu_Reducing Early School Leaving in Europe financiado por el 7 Programa Marco, European Commission (2013-2018) Coordinadora: Dra. Christianne Timmerman, University of Antwerp. 30 investigadors.

MOVIBAR La movilidad del alumnado y su impacto en la escolarización en la región metropolitana de Barcelona: tipos,procesos y tendencias (2013-12015). MINECO Plan Nacional I+D+i CSO 2012-34285 IP: Dra. Silvia Carrasco. 10 investigadors.

RECERCAIXAAGAUR. Fills i filles de famílies immigrants a Catalunya: gestió de la interculturalitat per a la cohesió social. (2011) Investigadora principal, Dra. Carlota Solé. 12 investigadors. Publicació: Fills i filles de famílies immigrades a Catalunya. Gestió de la Interculturalitat per a la Cohesió Socia. Guia de recomanacions (català, castellà, anglès), Focus on International Migration, 3. Servei de Publicacions UAB.

CIS. The children of immigrants in schools in the EU and the US: (2005-2010) USA, France, United Kingdom, Sweden, Spain, The Netherlands. National Science Foundation (US) – Nuffield Foundation (UK) : Coordinator: Dr. Richard Alba, NYU. Catalonia-California Team PIs: Dr. Margaret Gibson (UCSC) & Dr. Silvia Carrasco (UAB). 30 investigadors.

Open Society Foundations (2011): (Roma Initiatives call “Advocating Comprehensive Roma Integration Strategies) EVALUATING THE 6 YEARS OF THE ‘INTEGRATED PLAN FOR THE ROMA POPULATION IN CATALONIA’.Scientific coordinator (PI): Dr. Bálint-Ábel Bereményi (UAB). General coordinator: Ms. Anna Mirga (FAGIC)

AGAUR-ARAFI (2010) FILLS I FILLS DE FAMILIES IMMIGRADES ALS PAÏSOS RICS. INFORME 2010 SOBRE EL CAS DE CATALUNYA AL CONTEXT DE LA UNIÓ EUROPEA (Children of immigrant families in affluent countries. Report on the case of Catalonia in the context of the European Union). PI: Dr. Silvia Carrasco. Team: Dr. Bálint-Ábel Bereményi, Dr. Beatriz Ballestín, Dra. Núria Roca, Dr. Elisenda Casañas & Ms. Cris Molins (UAB); Dr. Heaven Crawley (Univ. of Swansea)

AGAUR-ARAFI (2010) TRAJECTÒRIES D’ÈXIT ESCOLAR DELS JOVES D’ORIGEN MARROQUÍ A CATALUNYA (Trajectories of school achievement among youth of Morroccan origin in Catalonia) PI: Dr. Jordi Pàmies. Team: Dra. Marta Bertran, Dra. Maribel Ponferrada, Sr. Vicenç Casalta, Sr. Mustafà, Sra. Laia Narciso.

Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació. (2009-2010) Estudi sobre l’evolució de la matrícula viva a les poblacions de la província de Barcelona. IPs Dra. Silvia Carrasco & Dr. Jordi Pàmies. Equip: Dr. Àbel Beremenyi i Sr. Vicenç Casalta.

Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya (2008-2010) Mediació escolar i diversitat sociocultural, Àmbit 7 del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. . IP Gral. Dr. Pompeu Casanovas IDT-UAB. Equip àmbit 7: Dra. Silvia Carrasco (IP), Dra. Maribel Ponferrada, Sra. Rita Villà, Dra. Elisenda Casañas.

FAPAC-UAB (2010) Participació de les famílies immigrades a les AMPAs.. IP Sr. Álex Paniagua.

AGAUR 2009 ARAFI-00042, 2009-2010: Anàlisi diagnòstica i avaluació del funcionament i l’impacte dels EBEs de Vic i Reus a nivell educatiu i comunitari entre la població infantil i juvenil immigrada de nova arribada. IP GREUV-VIC Dra. Núria Simó; IP EMIGRA-UAB Dra. Silvia Carrasco. Equip GREUV: Dr. Antoni Tort, Dr. Jordi Collet; Equip UAB: Dr. Jordi Pàmies, Sra. Laia Narciso.

AGAUR 2008 ARAF2-00003: Xarxa d’investigació en etnografia sobre migracions, minories, infancia i educació. IP: Dra. Silvia Carrasco

AGAUR 2007 ARAF2-00003: Xarxa d’investigació en etnografia sobre migracions, minories, infancia i educació. IP: Dra. Silvia Carrasco

MEC R+D projecte SEJ 2005-2008 09333 (CO1) “Familias transnacionales, relaciones interculturales e integración socioeducativa de niños y jóvenes de origen extranjero”. 14 investigadors. IP Dr. Silvia Carrasco (CIIMU-UAB)

National Science Foundation (US)-Nuffield Foundation (UK) Equip Espanya. Coordinació Richard Alba (2005-2009) “Children of Immigrants in Schools. US and EU perspectives”, amb Dr. Margaret Gibson, UCSC (PI of Californian Team) i Dr. Sílvia Carrasco, UAB (PI of Spanish Team). 30 investigadors (http://mumford.albany.edu/schools/index.htm)

Sixth Framework Program EU Commission (2004-2007). Projecte No: CIT2-CT-2004- 505978. Coordinator Team al WELLCHI Network: “The well-being of children in Europe: changing familiy forms, working conditions of parents and legislative measures” IP: Dr. Lluís Flaquer. CIIMU, Barcelona. 7 equips. (http://www.ciimu.org/wellchi/index6.php). Equip coordinador: Dra. Silvia Carrasco, Dra. Diana Marre, Dra. Elisabet Almeda, Dra. Marta Bertran.

Fundació Paco Candel 2005-2007: Estudi sobre la participació social de la població immigrada a Catalunya amb menors al seu càrrec. IP Dra. Silvia Carrasco Pons. Equip: Sr. Isidoro Ruiz, Sra. Llibertat Blanes, Sra. Paulina Sastre, Dr. Jordi Pàmies. EMIGRA-CIIMU.

Síndic de Greuges – Generalitat de Catalunya 2004-2006: Estudi sobre convivència i confrontació entre iguals als centres educatius de Catalunya. IP Dra. Silvia Carrasco. Equip: Dra. Maribel Ponferrada, Sra. Rita Villà, Sra. Marta Miró. EMIGRA-CIIMU.

Ajuntament de Barcelona – Interxarxes (2005-2006) Estudi diagnòstic de la població infantil i juvenil al Districte d’Horta-Guinardó.  Coordinadora: Dra. Marta Bertran. Direcció: Dra. Carme Gómez Granell i Dra. Silvia Carrasco. EMIGRA-CIIMU.

Institut Català de les Dones (Convocatòria 2005) “Escolarització, maternitat i treball: noies i dones de classes treballadores i de minories”. IP: Dr. Silvia Carrasco. Equip: Dra. Marta Bertran, Dra. Maribel Ponferrada

MCYT R+D projecte SEC 2002-2005 01953: “Educación e Inmigración en Barcelona”. IP Dra. Silvia Carrasco. Equip: Dra. Bea Ballestín, Dra. Marta Bertran, Sra. Andrea Borison, Sra. Cris Molins

Fundació Bofill Projectes de Recerca 2001-2004: “Projectes d’integració, estratègies educatives i relacions interculturals a les escoles de Barcelona”. IP Dra. Silvia Carrasco. Equip: Dra. Bea Ballestín, Dra. Marta Bertran, Sra. Andrea Borison, Sra. Cris Molins

CIDE – Instituto de la Mujer (2002-2004) Convocatoria de proyectos nacionales sobre género y educación. IPs: José Eugenio Abajo (Asociación de Enseñantes con Gitanos) y Silvia Carrasco (EMIGRA, UAB). “Experiencias y trayectorias de éxito escolar de mujeres y hombres gitanos en España. Impacto en el cambio sociocultural desde una perspectiva de género”.