L’acció proposada SIRIUS 2.0 – Xarxa de Polítiques sobre Educació de Persones Migrants té com a objectiu promoure la cooperació entre les diferents parts interessades, donar suport al desenvolupament i implementació de polítiques inclusives en diferents nivells de govern i facilitar la integració de nens i joves amb antecedents migratoris en educació. SIRIUS 2.0 es basarà en els resultats de SIRIUS – Xarxa europea de polítiques sobre l’educació dels nens i joves amb antecedents migratoris, iniciada per la Comissió Europea el 2012 i dirigida inicialment pel Dr. Miquel Essomba director del grup ERDISC.

Al costat de la xarxa SIRIUS, antics i nous socis ja han desenvolupat metodologies i relacions de treball específiques per a dissenyar activitats d’aprenentatge mutu eficaços entre actors nacionals i amb actors i institucions de la UE. Per assolir els objectius establerts, SIRIUS 2.0 proposa les següents activitats:

  1. Tallers de polítiques nacionals i regionals per a la formulació de polítiques inclusives;
  2. Visites d’estudi que promoguin l’aprenentatge transnacional entre diversos tipus de parts interessades, com ara formuladors de polítiques, professionals, iniciatives i organitzacions d’educació dirigides per migrants, etc.
  3. Establiment del SIRIUS Watch, com a observatori per al monitoratge dels canvis més significatius en la política, implementació i els coneixements als Estats membres;
  4. Conferència anual sobre polítiques de SIRIUS, promovent l’intercanvi i la col·laboració entre els socis i les parts interessades fora de la xarxa, així com la difusió dels resultats i recomanacions de SIRIUS.

S’espera que les activitats de SIRIUS 2.0 a nivell nacional condueixin a:

  • El foment de la creació de xarxes i la cooperació entre els responsables de les polítiques nacionals, investigadors, professionals i organitzacions de migrants que s’ocupen de l’educació dels migrants qüestions.
  • L’acceleració dels processos d’aprenentatge mutu i intercanvi d’experiències a nivell nacional i multinacional.
  • La creació de documents estratègics i de polítiques que serveixin de base per a futures activitats, polítiques i pràctiques.

SIRIUS 2.0 durà a terme una funció de corretatge de coneixement proporcionant evidència de la investigació i la pràctica per a la formulació de polítiques i informant sobre les necessitats no satisfetes dels encarregats de formular polítiques i els professionals.