Diversitat cultural i intercultural

Educació inclusiva i comunitària

La Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TAPSEI) pretén esdevenir un espai de trobada de la comunitat educativa per dialogar i compartir reflexions sobre com arrelar la cultura de la diversitat al cor del sistema educatiu.
Projecte de recerca-acció que s'orienta a: 1) Comprendre com operen les desigualtats de gènere sobre els processos d’adhesió educativa en un context escolar amb famílies d’origen divers i contribuir, així, a cobrir un buit de coneixement; 2) Generar recursos pedagògics inèdits que promoguin processos de reflexió i de millora de la pràctica educativa en l’àmbit de la coeducació des d’una perspectiva intercultural, per fer front a les desigualtats existents i promoure l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Participació i empoderament