RIBAS, T. (2005) A diferenciaçao no ensino da lingua escrita. Lisboa: Palavras, 28, 35-48.
CAMPS, A (coord.); GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2005) Bases per a l’ensenyament de la gramàtica. Barcelona: Editorial Graó.
MILIAN, M.; CAMPS, A. (2005) Construcció del coneixement sobre la llengua: el cas del pronom personal (263-274). A CABRÉ, T.; BACH, C. (eds.): Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada).
RIBAS, T.; VILÀ, M. (2005)  “Dialogar per aprendre”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: 5-10.      
CAMPS, A.; GUASCH, O. (2005) Diversitat de llengües a l’aula. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 38, 5-9.
RIBAS, T.; MACIÀ, J.; LLOP, M. A.; RÍOS, C. (2005). I els nostres alumnes, què en pensen, de la lectura? Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: volum 35, 92-105
RIBAS, T.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; BIGAS, M. (2005) La formació dels mestres per al plurilingüisme. Immersió Lingüística. Revista d’Ensenyament Integrat de Llengües i Continguts, 7, 78-83.
RUIZ, U. (2005) La reflexió interlingüística: ajudar a pensar (en/amb/sobre) tres llengües. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 38, 51-66.
VERDAGUER, T. (2005) Literatura juvenil a l’abast. Base de dades per fomentar l’autonomia lectora de l’alumnat i facilitar l’orientació al professorat. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 35.
LÓPEZ, I et al. (2005) “Llegir per aprendre. Una proposta per treballar les lectures a l’ESO”. Sèrie Eines i Estratègies, 16. Bellaterra: UAB.
GUASCH, O. (2005) L’ensenyament integrat de les llengües del currículum. Immersió lingüística, 7, 21-38.
MILIAN, M. (2005) “Contextual factors enhancing cognitive and metacognitive activity during the process ofcollaborative writing” a Effective Learning and Teaching of Writing. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 59-76. [ISBN: 1-4020-2725-7]
MILIAN, M. (2005) Parlar per ‘fer gramàtica’. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 37, 11-30.
CAMPS, A. (2005) Pontos de vista sobre o ensino-aprendizagem da expressão escrita (pp. 11-26). A CARVALHO, J. A. B.; BARBEIRO, L. F.; SILVA, A. C. i PIMENTA, J. (Orgs.) A escrita na escola, hoje: Problemas e desafios. Braga: Instituto de Educação e Psicologia, 11-26.
MILIAN, M. (2005) Reformulation. A means of constructing knowledge in shared writing. L1 Educational Studies in Language and Literature, 5 (3), 335-351.