La incidencia de la reflexión sobre la lengua en la construcción de la competencia escrita
Entitat finançadora: Mineco

Durada: 01-01-2012 / 30-06-2015

Quantitat de la subvenció: 65.945 €

Investigadora responsable: Teresa Ribas Seix


Xarxa Incentivadora de Recerca Educativa: Educació lingüística i literària en entorns de plurilingüisme (Xarxa Llera) (2006XIRE-00001) (2008XIRE-00003)
Entitat finançadora: DURSI / Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya).

 

Durada: 27-06-2006 / 31-12-2007

Quantitat de la subvenció: 160.000 €

Investigadora responsable: Anna Camps Mundó.

Durada: 01-01-2008 / 31-12-2009

Quantitat  de la subvenció: 90.000 €

Investigadora responsable: Oriol Guasch Boyé.


La actividad metalingüística en situaciones plurilingües
Entitat finançadora: Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2006-10417).

 

Durada: 01-10-2006 / 30-09-2009.

Quantitat de la subvenció: 32.012,76 €

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.


El raonament metalingüístic: el pont entre l’ús i el coneixement sistemàtic de la llengua
Entitat finançadora:  Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (2005ARIE-10047).

 

Durada: 07-03-2006 / 06-03-2007.

Quantitat  de la subvenció: 7.800 €

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.

Noms dels investigadors/es: Marta Milian, Teresa Ribas, Oriol Guasch, Montserrat Bigas, Ros Gil, Xavier Fontich, Lola Ribelles, Juan Sánchez-Enciso, Teresa Verdaguer, Carmen Gracia.


Xarxa temàtica “L’educació lingüística i la formació d’ensenyants en situacions multiculturals i multilingües”
Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (2000XT 00036) (2002XT 00041) (2004XT 00041).


Educació Plurilingüe
Entitat finançadora:  Universitat Autònoma de Barcelona (Projecte d’Innovació Docent 210070).

 

Durada: 01-09-2004 / 01-07-2005.

Quantitat  de la subvenció: 3.000 €

Investigador/a responsable: Teresa Ribas Seix.

Noms dels Investigador/es: Oriol Guasch, Marta Milian, Montserrat Bigas, Conxita Màrquez, Josep Bonil.


El razonamiento metalingüístico de los escolares (RAME)
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología: DGI (BSO2001-1911).

 

Durada: 28-12-2001 / 27-12-2004.  

Quantitat de la subvenció: 27.646,55 €

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó (UAB).


La formació de mestres per a una educació plurilingüe
Entitat finançadora: Comissió Interdepartamental d’Investigació i Innovació Tecnològica (CIRIT), Generalitat de Catalunya. Referencia del projecte: 171 MQD 2002.

 

Durada: 2002 / 2003.

Quantitat  de la subvenció: 5.000 €

Investigador/a responsable: Teresa Ribas.

Nombre d’investigadors/es participants: 4.


LINGUA: Task Based School Organisation for the Acquisition of Language in Europe (TABASCO)
Entitat finançadora: Programa Sócrates – Lengua – Comunidad Económica Europea (87228-CP-1-2000-1-BE-LINGUA-LA).

 

Entitats participants: Universitat d’ Amsterdam, Universitat d’ Oxford Brookes, Universitat de Montpellier 3, Universitat Autònoma de Barcelona, Ufficio Scolastico di Bergamo (Italia), Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO, Belgium).

Durada: 2001 / 2003.

Quantitat  de la subvenció: 300.000 €


Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya CIRIT (1999XT 00036).

 

Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Buenos Aires.

Durada: 2000 / 2002.

Quantitat  de la subvenció: 1.400.000 ptes.

Investigador/a responsable: Teresa Cabré Castellví (Universitat Pompeu Fabra).


Xarxa temàtica “Estudis del Discurs”
Entitat  finançadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (2000XT-00062).

 

Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona.

Durada: 1996 / 2001.

Quantitat  de la subvenció: 600.000 ptes.

Investigador/a responsable: Helena CALSAMIGLIA (Universitat Pompeu Fabra).

Nombre de grups participants: 6 grups de recerca.


Xarxa temàtica “L’ensenyament de la llengua en situacions plurilingües”
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. CIRIT (1997XT 00011).

 

Entitats participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I (Castelló), Universitat de València, Universitat de Tarragona, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Ginebra.

Durada: 29-5-1997 / 30-5-1999.

Quantitat  de la subvenció: 1.000.000 ptes.

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.


Ensenyar i aprendre gramàtica a l’educació secundària obligatòria. Projecte de realització d’una obra pedagògica
Entitat finançadora:  Fundació Enciclopèdia Catalana.

 

Durada: 01-12-1999 / 11-12-1999.

Quantitat de la subvenció: 2.000.000 ptes.

Investigador/a Responsable: Anna Camps Mundó.

Noms dels investigadors/es: Marta Milian Gubern, Teres Ribas Seix, Oriol Guasch Boyé.


Lingua: Language Alive
Entitat finançadora: Comissió Europea  (Socrates Project TM-253020-NL-LA).

 

Durada: 01-10-1995 /  01-10-1998.

Quantitat  de la subvenció: 95.000 ECU.

Investigador/a responsable: Rijlaarsdam, G., University of Amsterdam.


La actividad metalingüística en el aprendizaje de la lengua escrita
Entitat finançadora: Dirección General de Enseñanza Superior. Subdirección General de Formación y Promoción del Conocimiento. (Ministerio de Educación y Cultura) DGES PB96-1218. (Resolució 1997-11-17).

 

Entitats participants: Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de las Ciències Socials de la UAB.

Durada: 1-12-1997 / 1-12-2000.     


Evolució de les estratègies ortogràfiques dels nens de primer de primària
Entitat finançadora: Vicerectorat d’investigació de la UAB.

 

Durada: 29-09-1994 / 29-09-1996.

Quantitat  de la subvenció: 600.000 ptes

Investigador/a responsable: Montserrat Bigas.

Noms dels investigadors/es:. Anna Camps, Montserrat Fons, Anna Mackay, Montserrat Font.


La evaluación del aprendizaje de la composición escrita en situación escolar: elaboración de instrumentos de evaluación de los procesos, de los conocimientos referidos a procedimientos y conceptos, y de los productos lingüísticos elaborados
Entitat finançadora: CIDE del Ministerio de Educación y Ciencia (Concurso nacional de proyectos de investigación educativa de 1993: Resolución de 26-IV-93/ BOE 15-V)

 

El treball va rebre una Menció Honorífica en la modalitat d’Investigación Educativa dels Premios Nacionales de Investigación Educativa 1996 del MEC.

Durada: 26-04-1993 / 30-05-1996.

Quantitat  de la subvenció: 1.310.000 ptes


Procesos de composición escrita en segunda lengua y programas de inmersión (EMER1995-20)
Entitat finançadora: Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).

 

Durada: 01-01-1995 / 31-12-1996.

Quantitat  de la subvenció: 40.000 ptes.

Investigador/a responsable: Oriol Guasch Boyé.

Noms dels Investigadors/es: Teresa Ribas Seix, Marta Milian Gubern.


Programa per al millorament de la llengua escrita (EMER 1988-006)
Entitat finançadora: Vicerectorat d’investigació i ICE de la UAB.

 

Durada: 1988 / 1989.

Quantitat  de la subvenció: 100.000 ptes

Investigador/a responsable: Anna Camps Mundó.

Noms dels Investigador/es: Marta Milian, Teresa Ribas, Oriol Guasch, Xavier Luna, Montserrat Bigas, Mercè Clariana.