RODRÍGUEZ, C. GARCIA, P. (2008) ‘Hacer memoria’ o aprender a escribir sobre el trabajo del aula (pp. 137-149). A RODRIGUEZ, C. et al. La lengua escrita y los proyectos de trabajo. Propuestas para el aula. València: Perifèric.
FONTICH, X. (2008) Ressenya de Joan Ferrés i Prats (coord.) (2005) “Com veure la TV? Material didàctic per a infants i joves, Barcelona: CAC-Consell de l’Audiovisual de Catalunya”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: 45, 122-126.
LÓPEZ, I.; COROMINAS, M.; RODRÍGUEZ, M.; SÁNCHEZ-ENCISO, J. (2008)  Comunidades reflexivas: observarse para compartir descubrimientos. Cuadernos de Pedagogía, 379.
RIBAS, T. ; GUASCH, O.; MILIAN, M.; BIGAS, M.; BONIL, J.; MARQUEZ, C. (2008) Coordinació entre assignatures i implicació de l’alumnat (pp. 163 – 171).  A MARTÍNEZ, M. i AÑAÑOS, E. (coords.) Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes (versió també en espanyol i en anglès). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
CARMONA, N.; MELLADO, C.; RODRÍGUEZ, E.; RIU, M.; TORRALBA, M.; TORRENTS, M. (2008) Disfuncions orofacials i alteracions de la parla. 5enes jornades de promoció i educació per la Salut. Aula de salut. Girona.
GONZÁLEZ NIETO, L.; ZAYAS, F. (2008) “El currículo de lengua y literatura en la LOE”. Textos de didáctica de la Lengua y de la Literatura, 48, 16-35
ZAYAS, F. (2008) “El lugar de los blogs en las áreas de lenguas”, a RODRÍGUEZ GONZALO, C. (2008): La lengua escrita y los proyectos de trabajo. València: Perifèric Edicions, 151-167.
GUASCH, O.; CAMPS, A.; RIBAS, T. (2008) El raonament metalingüístic dels estudiants. L’aprenentatge de la gramàtica (pp. 207-222). A CAMPS, A. i MILIAN, M. (coords.) Mirades i veus. Barcelona: Editorial Graó.
RUIZ, U.; TUSÓN, A. (2008) El tratamiento integrado de las lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 47, 9-10.
DURÁN, C.; MANRESA, M. (2008) “Entre països: l’acció educativa en el nostre entorn” a Lectures adolescents. Barcelona: Editorial Graó, 59-114.
CAMPS, A. (2008) Escrever e aprender a escrever: A inter-relação entre actividades complexas. A BARBEIRO, L.F.; BRANDÃO CARVALHO, J.A. (coord.) Actividades de escrita e aprendizagem. Leiria: Escola Superior de Educação- Instituto Politécnico de Lairia. Centro de Investigação (CIEd)- Univ. Minho.
CAMPS, A. (2008) Escribir y aprender a escribir. Aula de Innovación Educativa, 175.
FONTICH, X. (2008) Estudiar lengua a través de la publicidad: Leer anuncios de televisión y prensa. Lectura y Vida, 29 (2), 46-57.
RODRÍGUEZ, C. (2008) Expresar la opinión: redacción de columnas de prensa (pp. 43 – 59). A RODRIGUEZ, C. i VV AA. La lengua escrita y los proyectos de trabajo. Propuestas para el aula. València: Perifèric.
MELLADO, C.; TORRENTS, M.; TORRALBA, M. (2008) L’educació de la veu del docent. 5enes jornades de promoció i educació per la Salut. Aula de salut. Girona.
CAMPS, A.; URIBE, P. (2008) La construcción del discurso escrito en un entorno académico: una visión de la dinámica del aprendizaje de los géneros discursivos.  A BARRIO, L. (ed.) El proceso de enseñar lenguas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Madrid: Editorial La Muralla.
RODRÍGUEZ, C. (2008) La organización del aprendizaje lingüístico y literario. La unidad didáctica y los proyectos de trabajo (pp. 19-42). A RODRIGUEZ, C. i VV.AA. La lengua escrita y los proyectos de trabajo. Propuestas para el aula. València: Perifèric.
DURÁN, C. (2008): “La palabra compartida: (Con)vivir en la palabra, de Juan Sánchez-Enciso”. Cuadernos de Pedagogía, núm. 379, 102.
DURÁN, C. (2008) “La palabra compartida: (Con)vivir en la palabra, de Juan Sánchez-Enciso”. Cuadernos de Pedagogía, núm. 379 (maig 2008), 102.
RUIZ, U. (2008) La reflexión metalingüística desde varias lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: 47, 33-45.
ZAYAS, F. (2008) “Las TIC y la enseñanza de la Lengua y la Literatura”. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 72, 83-101.
FONTICH, X. (2008) Lectura i escriptura a secundària: una wikillibreta de vacances. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 44, 41-58.
UBIERGO, I.; LORZA, G.; PÉREZ, M.; VALIENTE, C.; TORRALBA, M.  (2008) Les competències transversals a l’Escola de Ciències de la Salut de Manresa. V. Jornades d’Innovació Docent. Resums de les presentacions. IDES, UAB.
TORRALBA, M.; ORIOL, N. (2008) Les tutories grupals del pràctiqum. V Jornades d’Innovació Docent. Resums de les presentacions. IDES, UAB.
BIGAS, M.; CORREIG, M.; FONS, M. (2008) Llengua. 3r. Educació primària. Vic: EUMO.
BIGAS, M.; CORREIG, M.; FONS, M. (2008) Llengua. 4rt. Educació primària. Vic: EUMO.
CAMPS, A.; MILIAN, M. (coords.) (2008) Miradas y voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües. Barcelona: Editorial Graó.
DURÁN, C. (2008) Parlem del verb amb els alumnes de secundària. Representacions gramaticals i activitat metalingüística. Treball de recerca de Tercer Cicle. MOIR de Didàctica de la Llengua i la Literatura. UAB. Directora: CAMPS, A.
 ZAYAS, F. (2008) “Qué hacer para enseñar a leer y a entender mejor”. Cuadernos de Pedagogía, 381, 70-73.
GUASCH, O. (2008) Reflexión interlingüística y enseñanza integrada de lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 47, 20-32.
TORRALBA, M.; TORRENT, M. (2008) Teories gramaticals. Una experiència d’aprenentatge cooperatiu. V Jornades d’Innovació Docent. Resums de les presentacions. IDES, UAB.
BONIL, J.; MARQUEZ, C.; RIBAS, T.; GUASCH, O. (2008) Una experiencia de trabajo interdisciplinar en la formación inicial de maestro. Ciencias para el mundo contemporáneo y formación del profesorado en didáctica de las ciencias experimentales. Almeria: Universidad de Almería.
FONTICH, X. (2008) Una secuencia didáctica para trabajar diez elementos del texto narrativo. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 47, 107-120.