anna_camps_0.jpgProfessora de la Universitat Autònoma de Barcelona
Adreça electrònica: anna.camps@uab.cat

Catedràtica emèrita de Didàctica de la Llengua. És mestra, llicenciada en Pedagogia i en Filologia romànica i Doctora en Psicologia. Ha impartit docència en formació inicial i permanent del professorat i en diversos màsters i doctorats.

Les seves línies d’investigació prioritàries giren entorn de l’ensenyament de la llengua escrita i de la reflexió metalingüística i l’ensenyament de la gramàtica en els nivells  de primària i de secundària. Ha estat investigadora principal de projectes relacionats amb aquests temes i ha dirigit nombroses tesis doctorals. També ha coordinat i participat en diverses xarxes de grups recerca.

Té més de dues-centes publicacions sobre temes de Didàctica de la llengua i sobre recerca i ha impartit conferències en diverses universitats i congressos internacionals.

Forma part de l’equip de direcció de la revista “Articles” i és membre dels consells assessors de nombroses revistes sobre lingüística i sobre ensenyament de la llengua i la literatura.

 

llibret.fw_.pngPublicacions