anna_mendez_2_1.jpgProfessora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona

Adreça electrònica: amendez3@xtec.cat
Va estudiar Magisteri a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt (Alemanya), i es va diplomar en l’especialitat de llengües estrangeres (anglès) per la primera. Més tard, es va llicenciar en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha treballat com a mestra a dos centres d’Educació Infantil i Primària, exercint tant de tutora, en pràcticament tots els cicles i l’aula d’acollida, com d’especialista. També ha fet d’assessora en Llengües, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) del Departament d’Educació al Vallès Oriental. En l’actualitat compagina la Coordinació Territorial LIC als Serveis Territorials del Vallès Occidental i la Direcció de l’Equip LIC d’aquesta mateixa comarca amb la docència al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona com a professora associada. També col·labora en la formació permanent del professorat com a formadora en temes de didàctica de la llengua amb el Departament d’Educació i l’associació de mestres Rosa Sensat.

Les seves línies de recerca són la reflexió metalingüística, la didàctica de la gramàtica i l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana com a L2.