carles_ill_0_0.jpgProfessor de l’ESMUC

Adreça electrònica: carles.ill@gmail.com
És professor de l’assignatura Llengua i comunicació I de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). La seva tasca docent consisteix a donar eines bàsiques per a l’expressió oral i escrita als futurs professionals de la música. Ha estat també professor de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Al seu treball de recerca del Doctorat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la UAB, ha analitzat la relació entre les interaccions orals dels estudiants produïdes en la situació d’haver de resoldre problemes de cohesió dels seus textos i la voluntat del professor de sistematitzar uns determinats coneixements gramaticals per mitjà d’un metallenguatge i d’unes pràctiques determinades a l’aula. 

 

llibret.fw__1.pngPublicacions