carmeduran_2_0.jpgProfessora de la Universitat Autònoma de Barcelona
E-mail: cduran4@xtec.cat
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment compagina la docència a secundària (IOC), la docència al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona com a professora associada, i la formació permanent del professorat.

La seva línia de recerca gira entorn de l’ensenyament i aprenentatge de la gramàtica. Actualment està realitzant la tesi doctoral sobre l’activitat metalingüística dels alumnes de secundària, dirigida per la Dra. Anna Camps.

 

llibret.fw_.pngPublicacions