jordi_badenes_0_1.jpgProfessor de Secundària

Adreça electrònica: jpere242@xtec.cat
És professor de Secundària de Llengua Catalana i Literatura del Departament d’Educació. En els darrers anys, ha estat en comissió de serveis al CAR de Sant Cugat i ha realitzat una llicència d’estudis retribuïda modalitat A sobre les categories gramaticals.

Ha treballat com a professor en diferents centres d’ensenyament secundari, ha exercit de professor de violí i ha donat cursos de català a diferents nivells. També ha treballat com a docent a la Universitat París IV-Sorbonne durant un curs acadèmic (2003-2004).

 

llibret.fw_.pngPublicacions