julia_lavernia_1.jpgProfessora de Primària

Adreça electrònica: Julia.Lavernia@campus.uab.cat
Mestra d’Educació Musical i Primària per la Universitat Autònoma de Barcelona i estudiant del Màster en Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB.

Ha treballat en diferents centres públics com a especialista de música i tutora. Des del 2004 està al càrrec d’una aula d’acollida de primària realitzant l’atenció a l’alumnat nouvingut i l’assessorament al professorat. Ha estat Coordinadora de Llengua i Cohesió Social i ha dut a terme diferents projectes d’innovació pedagògica relacionats amb l’aprenentatge del català en ambients multiculturals i el guiatge del procés d’integració de l’alumnat nouvingut a nivell acadèmic, emocional, i social. Ha realitzat l’adaptació pedagògica i musical de llibres de text d’Educació Primària per a diferents editorials; ha coordinat diferents propostes educatives en associacions culturals i en centres d’educació per a adults relacionades amb l’expressió escrita, els mitjans de comunicació, la salut, l’educació emocional, el medi ambient i el lleure. Les seves línies de recerca estan vinculades a l’adquisició de la competència comunicativa en català i l’ús social de la llengua en l’alumnat a l’escola.