foto_lola_0.jpgProfessora de Secundària 

Adreça electrònica: lribelles@filnet.es
Llicenciada en Filosofia i Lletres, en l’especialitat de Lengua y Literatura española (1970) i llicenciada en Filologia catalana, secció de Llengua i Literatura, per la Universitat de Barcelona.

És catedràtica de Batxillerat de Lengua y Literatura española des de 1981 i ha estat cap del departament de Lengua y literatura castellana a l’IES Les Corts de Barcelona.

Al llarg de la seva carrera docent ha exercit diferents càrrecs de responsabilitat en els centres on ha treballat. També ha estat professora lectora d’espanyol a la Universitat de Manchester i tutora de diversos cursos i seminaris sobre llengua, així com professora del curs de postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat autora de diversos projectes lingüístics i és coautora amb M. Teresa Verdaguer i Autonell de l’article: “La formació, una eina d’anàlisi, autoconeixement i millora”, dins Innovar en formació permanent.

 

llibret.fw_.pngPublicacions