carme_gracia_1.jpgProfessora de Secundària a l’IES Costa i Llobera

Adreça electrònica: mgracia1@xtec.cat
Llicenciada en Filologia Castellana per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Llengua Espanyola per la UAB. Treballa com a professora catedràtica de Llengua Castellana i Literatura del Departament d’Educació a l’IES Costa i Llobera (Barcelona). Ha treballat com a professora a diferents centres de Secundària i ha exercit durant 7 cursos escolars el càrrec de Directora de IES. Imparteix formació del professorat, tant de la seva matèria -didáctica de la lengua y la literatura- com d’assessorament a centres docents per al desplegament de Competències Bàsiques a l’ ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha col·laborat en Escoles d’Estiu des de l’ any 1998 organitzant i impartint cursos i és membre del Consell Assessor de Formació (Consell Assessor de Formació) de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Ha participat en nombroses jornades i seminaris de renovació pedagògica sobre l’ ensenyament de la llengua i l’organització escolar i ha col·laborat en diferents projectes lligats a la pedagogia i a la didàctica de la llengua.

llibret.fw__1.pngPublicacions