casadella.jpgBecària PIF del Grup GREAL de la Universitat Autònoma de Barcelona

Adreça electrònica: marina.casadella@uab.cat
Llicenciada en Pedagogia per la UAB (2012). Va seguir els seus estudis cursant el Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura a la mateixa universitat, on va presentar el Treball de Final de Màster El tractament integrat del verb a les assignatures de llengua catalana i llengua castellana a 2n d’ESO (2013), dirigit pel professor Oriol Guasch. 

Actualment, forma part del grup GREAL com a becària PIF (Personal d’Investigació en Formació) de la UAB, combinant la col·laboració amb el grup de recerca, la docència universitària i els estudis de Doctorat. La seva Tesi Doctoral en curs, dirigida pels professors Xavier Fontich i Teresa Ribas, porta per títol La formació continuada del professorat de secundària en un context de comunitat d’aprenentatge. Un estudi de cas sobre les concepcions dels docents al voltant de l’avaluació en l’ensenyament i l’aprenentatge de la composició escrita.

llibret.fw__2.pngPublicacions