mariona_casas_0_0.jpgProfessora de la Universitat de Vic

Adreça electrònica: mariona.casas@uvic.cat
Doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura amb la tesi La construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l’educació primària. Un estudi de cas sobre l’ús lingüístic, la reflexió gramatical i la interacció en l’ensenyament-aprenentatge de la llengua, dirigida per la Dra. Marta Milian (UAB, 2012).

Professora agregada del Departament de Filologia i de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic (UVic), participa en el grup de recerca d’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL, UAB) i en el grup de recerca en Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL, UVic). És autora de diverses publicacions vinculades a les següents línies de recerca: didàctica de la gramàtica i la formació lingüística i discursiva del professorat de llengües.

Llicenciada en Periodisme i en Humanitats, té el certificat de Professional de la Llengua (K) de la Junta Permanent de Català i ha estat professora col·laboradora del Consorci per a la Normalització Lingüística.

llibret.fw__2.pngPublicacions