marta_milian_1.jpgProfessora de la Universitat Autònoma de Barcelona
Adreça electrònica: marta.milian@uab.cat

Marta Milian Gubern és Llicenciada en Filologia (Idiomes Moderns) i en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, i Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. És docent de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1980.
La seva trajectòria investigadora s’orienta a l’ensenyament i aprenentatge de la composició escrita i gèneres discursius, l’ensenyament i aprenentatge de la gramàtica i l’activitat/reflexió metalingüística en entorns plurilingües. Les línies d’investigació utilitzen l’anàlisi de la interacció entre els alumnes i/o entre alumnes i professor com a base per aprofundir en l’activitat d’ensenyament i aprenentatge que es desenvolupa en contexts d’aula.
És membre actiu del grup GREAL, dirigit per la Dra. AnnaCamps, grup coordinador de la Xarxa Incentivadorade Recerca sobre l’Educació Lingüística i Literària en Entorns Plurilingües (LLERA), finançada pels Departaments d’Educació i d’Universitats de la Generalitat de Catalunya (2006-2009). Ha participat en diversos projectes d’investigació, així com també en programes europeus de formació de professorat de llengües.
Ha participat, des del seu inici (1995-96), com a professora de L’ensenyament de la composició escrita, en el programa de Doctorat de Didàctica de la Llengua i la Literatura, coordinat pel Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB, programa que ha obtingut la Menció de Qualitat consecutivament des del curs 2006-07. Actualment imparteix docència sobre aquest mateix tema en el mòdul amb el mateix títol, del qual assumeix la coordinació, i sobre Metodologia de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (marc general) en el Màster Oficial de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura organitzat pel mateix departament de la UAB.

llibret.fw__0.pngPublicacions