torralba.jpgProfessora de la Fundació Universitària del Bages

Adreça electrònica: mtorralba@fub.edu
És Doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura amb la tesi La comprensió dels temps verbals a primària. Estudi descriptiu dels coneixements dels alumnes de quart i sisè sobre el verb com a codificador temporal, dirigida pels Drs. Anna Camps i Oriol Guasch (UAB, 2012).És responsable dels Estudis de Logopèdia a la Fundació Universitària del Bages (centre adscrit a la UAB) des de l’any 2004. Ha exercit com a logopeda en àmbit privat i sanitari. Ha estat Professora associada dels estudis de Logopèdia de la UAB, professora d’estudis de postgrau a la URL i professora d’estudis de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic, impartint assignatures sempre relacionades amb la comunicació, la lingüística aplicada i les llengües.

Llicenciada en filologia hispànica per la Universitat de Barcelona (1992). Va fer el Postgrau en pertorbacions del llenguatge i l’audició (UAB) i el Màster Oficial en Didàctica de la llengua i la literatura (UAB).

Les seves línies de recerca giren entorn l’aprenentatge de la gramàtica, la reflexió metalingüística en edat escolar i els mètodes d’investigació en logopèdia.

llibret.fw_.pngPublicacions