pedro_jimeno.jpgProfessor de la Universidad Pública de Navarra.

Adreça electrònica: pjimenoc@gmail.com

Twitter: @briasero
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universidad de Navarra. Catedràtic d’Educació Secundària, ha impartit classes de llengua i literatura des de 1978 a l’I.E.S. Navarra Villoslada de Pamplona. Professor al Màster d’Educació Secundària de la Universidad Pública de Navarra entre 2009 i 2013. 

Va ser responsable de l’equip redactor del currículum de Llengua Castellana i Literatura, al Departament d’Educació del Govern de Navarra, on van treballar diversos anys com a assessor de formació del professorat. 

Autor de diverses publicacions i ponent en cursos de formació del professorat en qüestions de didàctica de la llengua i la literatura, especialment en relació amb la comunicació escrita. Membre del consell assessor de la revista Textos de Didàctica de la Lengua y la Literatura.

Les seves línies de treball són la comunicació escrita i l’ensenyament de la reflexió sobre la llengua.