pilar_adell_0_0.jpgProfessora de Secundària de l’IES Angeleta Ferrer

Adreça electrònica: padell@xtec.cat
És Catedràtica de Secundària de Llengua catalana i Literatura del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Màster en Didàctica de la Llengua i Literatura. Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diploma d’Estudis Avançats (DEA) per la UAB. Ha participat en nombrosos cursos, jornades i seminaris sobre ensenyament de la llengua i la literatura a l’escolaritat obligatòria.  Per encàrrec del Dept. d’Educació va participar en tasques d’organització tècnica de la Xarxa LLERA (Xarxa d’Educació Lingüística i Literària en Entorns plurilingües) del 2006al 2009.

Actualment treballa com a docent a l’Institut Angeleta Ferrer i Sensat de Sant Cugat del Vallès. Ha treballat en diversos centres de secundària on ha anat exercint diferents càrrecs directius i ha format part dels equips de formadors de formadors del Pla de Formació en Llengües (2004-2010) del Dept. d’Educació de la Generalitat de Catalunya i dels grups d’Assessors de centres de l’ICE de la UAB.  Des del 1990 ha estat tutora de pràctiques  de Llengua i Literatura Catalanes de l’ICE de la UAB i ha impartit formació del professorat en llengua i literatura catalana al Curs d’Adaptació Pedagògica de l’ICE de la UAB.

Ha coordinat , conjuntament amb la Lola Ribelles, el “I Seminari sobre la Correcció i Avaluació dels Escrits dels alumnes”, dirigit per la Dra. Teresa Ribas del Grup GREAL, amb el suport de l’ICE de la UAB.

llibret.fw_.pngPublicacions