FONTICH, X.; ILL, C. (2012) “Llegir per escriure textos argumentatius”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 56 (gener-febrer-març).