rosa_belana_1_0.jpgProfessora de Secundària de l’IES Badia del Vallès

Adreça electrònica: rbelana@xtec.cat
Llicenciada en Filologia Catalana i Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició per la UAB. Professora de Psicopedagogia d’Ensenyament Secundari Obligatori amb destinació definitiva a l’IES Badia del Vallès. Acabant el Màster en Didàctica de la Llengua i la literatura. 

Ha treballat com a professora de català i castellà en diferents centres públics i privats i ha estat la coordinadora lingüística en algun d’ells. Ha treballat en Unitats d’Adaptació Curricular i Aules Obertes de diferents centres educatius i també he impartit classes a adults en centres de formació ocupacional.

La seva recerca gira entorn dels processos de comprensió lectora i les habilitats de pensament relacionant la competència comunicativa dels alumnes amb la seva competència social i emocional. Això implica observar les relacions llengua, literatura i habilitats de pensament dels alumnes.

llibret.fw__2.pngPublicacions