rosa_gil_1_0.jpgProfessora de la Universitat Autònoma de Barcelona
Adreça electrònica: mariarosa.gil@uab.cat

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona. També és Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona (2000), amb la tesi doctoral Les relacions entre coneixement numèric i coneixement lingüístic: confluència, autonomia o interacció?, dirigida per la Dra. Liliana Tolchinsky. 

Actualment treballa com a psicopedagoga a l’EAP B-13 i compagina aquesta feina principal amb la docència al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona com a professora associada. També ha estat involucrada durant més de 10 anys en la formació permanent del professorat d’educació infantil i primària i  ha treballat com a docent més de 20 anys a totes les etapes de l’ensenyament obligatori, especialment al cicle inicial de primària on hi va romandre durant 10 anys. 

Les seves línies de recerca giren entorn l’alfabetització inicial i la reflexió metalingüística a l’educació primària.

llibret.fw_.pngPublicacions