SEMINARIS:

* Seminari “Análisis de las actividades típicas de la enseñanza de la lengua. Un proyecto científico de conocimiento y de formación del profesorado“. VII Seminario 2el aula como ámbito de investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lengua’.

Universidad de Mondragon.
22 i 23 de gener de 2015.

* Direcció del seminari de formació a Ikastola Mendaro.

Gipuzkoa.
Des 15 d’octubre fins a 10 de desembre de 2014.

* Direcció del seminari de formació ‘Comprensión escrita‘ E.P. Elgoibar.

Elgoibar, Gipuzkoa.
De 8 de gener fins a 7 de abril de 2014.

* Seminari del grup GIEL (Grup d’Investigació i en Ensenyamentde Llengües) ‘La autoconfrontación como método de investigación‘.

Universitat de València.
9 d’abril de 2014.

* Impartició del ‘Seminari Gramática e escrita no primeiro ciclo do Ensino Básico‘ (6 hores).

Organitzat per la Escuela Superior de Educaçao de Santarem (ESES), Portugal.
21 i 22 de maig de 2014.

 

ASSESSORAMENTS:

* Assessorament sobre l’expressió oral a l’escola concertada d’infantil i primària Maria Auxiliadora.

Terrassa.
2014.

* Assessorament sobre l’expressió escrita a l’escola pública d’infantil i primària El Martinet.

Ripollet.
2014.

* Assessorament del seminari de trenta hores sobre Alfabetització funcional i competències bàsiques de l’àrea de llengua. Encarregat pel Departament d’Ensenyament i l’ICE de la UAB.

Escola Ribo Rubeo de Rubí.
De gener a juny de 2013