uri_ruiz_1.jpgProfessora de la Universitat del País Vasc-Euskal Herriko Unibertsitatea

Adreça electrònica: uriruizbikandi@ehu.es
Professora de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la UPB-EHU. Filòloga, Doctora en Pedagogia. Codirectora des de la seva creació de la revista Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Va contribuir des dels seus inicis a la construcció del sistema educatiu bilingüe al País Basc en la formació del professorat i l’elaboració de material didàctics, així com en el disseny de currículums de llengües.

Ha investigat sobre l’adquisició i l’ensenyament de segones llengües i sobre la formació del professorat de programes bilingües, temes sobre els quals ha escrit en diversos mitjans. És editora i coautora de Didáctica de una Segunda Lengua en Educación Infantil y Primaria (2000, Ed. Síntesis). Actualment investiga sobre la consciència metalingüística en escolars d’entorns plurilingües.

 

llibret.fw_.pngPublicacions