El Grup de Recerca en Estètica i Teoria de les Arts –GRETA, Grup Consolidad de la Generalitat de Catalunya 2017 SGR-1312–  investiga en el terreny on convergeixen la teoria de l’art i el disseny, amb la filosofia i els estudis historiogràfics. El seu territori fonamental és l’estètica contemporània aplicada. Les seves principals línies de recerca son: a) les transformacions de l’experiencia estètica en la cultura contemporània; b) l’esborrament de les fronteres entre els distints medis artístic, com ara són els fenòmens d’artització del disseny o la cuina; c) l’estudi comparatiu dels processos creatius en ordre a comprendre millor les condicions de possibilitat de la creativitat i la innovació. 

 

 

MAIN WEB: http://www.greta.cat