GRETA ha estat treballant des de principis de la dècada passada en l’anàlisi i conceptuació d’alguns aspectes de les transformacions de l’experiència estètica en el món contemporani, especialment en les manifestacions de les arts visuals contemporànies. Des del principi vam estar estudiant les dimensions normatives ètiques i polítiques  de l’experiència estètica contemporània (projectes MCYT BHA2001-1479-C04-C3 sobre “Arte contemporáneo e identidad democrática” ; MEC, HUM2005-05757 sobre “La historicidad de la experiencia estética: hacia un cambio de paradigma” i MICINN FFI2008-04339/FISO “La historicidad de la experiencia estetica II: continuidad y discontinuidad entre experiencia estetica y sentido moral”). Actualment la nostra recerca ha derivat cap a l’estudi de la dimensió cognitiva, és  a dir, cap a l’anàlisi del que avui dia s’anomena “recerca artística” i les seves suposades formes artístiques de “producció de coneixement” (MINECO FFI2012-32614 “Experiencia estética e investigación artística: aspectos cognitivos del arte contemporáneo”).  Aquesta recerca té un cantó pràctic donat que persegueix també establir criteris d’avaluació i auditoria necessaris per a la pràctica formativa en màsters  i doctorats en els nous estudis creatius (disseny, belles arts, etc.) i ajuts a la recerca artística per part de fundacions i altres entitats que han d’avaluar projectes artístics. GRETA, per tant, s’ubica en un territori transversal, on conflueixen investigadors del camp de la filosofia, la història del art i el disseny, de la crítica i de la creació artística i dissenyística, de manera, doncs, la seva producció discursiva es troba ben clarament en l’àmbit de l’estètica aplicada.
Darrerament, a més, la nostra activitat de recerca ha anat centrat-se gradualment en un àmbit específic de l’estètica aplicada per la nostra progressiva incorporació als projectes de elBulliFoundation, fins al punt d’haver-nos constituït en l’equip UAB-Bullipèdia.