Línies de recerca del grup:

  • Aplicacions Mediambientals:  Aplicació del còmput d’altes prestacions a aplicacions mediambientals (incendis forestals, clima, meteorologia, …. ). S’estudien els nous reptes computacionals i de disseny d’aquestes aplicacions multidisciplinars en l’era multi/many core.
  • Aplicacions de Ciències de la Vida:   Aplicació del còmput d’altes prestacions a aplicacions científiques en l’àmbit de les Ciències de la Vida (bioinformàtica, oncologia, ….).  L’estudi d’aquestes aplicacions es centra tant en millorar el temps d’execució, com en el tractament del volum de dades implicades, eficiència …
  • Models de Programació i Entorns d’Execució:  S’han de reconsiderar a la llum de les noves tendències en l’arquitectura (organització del còmput, memòria i comunicacions) i dels requisits de les aplicacions seleccionades. És obligat l’anàlisi de les solucions existents més adequades i el desenvolupament d’extensions específiques.
  • Modelat, Evaluació i Sintonització de Rendiment:  Els models de rendiment són crucials per a la programació eficient i la sintonització. Han d’ampliar-se o inclús redisenyar-se per a incorporar les característiques de sistemes d’altes prestacions actuals i futurs. A més, han de replantejar-se els mecanismes de monitorització i sintonització per a ser efectius en sistemes multi/many core a gran escala.
  • Mecanismes de Gestió de Recursos:  Les polítiques de distribució, asignació i planificació han d’analitzar-se en relació al tipus de sistema i aplicació considerats. S’investigaran propostes per a sistemes cluster, peer-to-peer i cloud, que incloguin la gestió a nivell de core.