Formació:

Master Eramus Mundus Crossing the Mediterranean: towards investment and integration

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB

Entitats, projectes i espais d’interès:​

Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC)

Revista deSignis, publicació de la Federación latinoamericana de semiótica(FELS)

International and Intercultural Communication Section de ECREA

European Communication Research and Education Association (ECREA)

Grup de recerca Comunicació Social i Institucional, Universitat de Girona

Deposit Digital de Documents de la UAB

Fundació Autònoma Solidaria (FAS)

Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

Fundació Anna Lindh

Casa Árabe

Fundació Tres Culturas del Mediterráneo

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL)

Portal español del programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (Horizon 2020)