Els investigadors del Laprec estan presents i col·laboren en les següents publicacions científiques:

deSignis. Revista de la Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS)

deSignis és una revista internacional de Semiòtica que el seu objectiu és donar a conèixer, en espanyol i portuguès, articles dedicats a l’estudi de la producció de sentit en les societats llatinoamericanes des d’una perspectiva interdisciplinària i multicultural. L’objectiu de deSignis, una revista de la Federació Llatinoamericana de Semiòtica, és l’estudi dels processos de producció de sentit en les societats llatinoamericanes contemporànies, possibilitant el diàleg interdisciplinari i una cohabitació de punts de vista entre els investigadors de la regió i la comunitat científica internacional. La pràctica semiòtica, a la qual Roland Barthes es referia com una «lectura», s’insereix en la demanda creixent de semiòlegs en àmbits tan diversos com la comunicació, la publicitat, la moda, la política, els mitjans, l’espai públic o privat, l’arquitectura i el disseny urbà, la recerca de mercat, les noves tecnologies, espais on la metodologia semiòtica s’ha desenvolupat com a anàlisi descriptiu i interpretatiu.

Subdirecció: Teresa Velázquez (2015-actualidad)

Membre del Comitè de Redacció: Teresa Velázquez (2006-actualitat)

Digital Journal Management: Ricardo Carniel Bugs (2015-actualidad)

Secretaria financera: Estibaliz Ortega (2015-actualitat)

Cap de Redacció a Espanya: Teresa Velázquez (2005-2015)

Corresponsal a Espanya: Teresa Velázquez (2001-2005)

Membre del Comitè Assessor: Teresa Velázquez (2001-2006)

Conexiones. Revista Iberoamericana de Comunicación

Logo Conexiones Grande.jpg

Conexiones. Revista Iberoamericana de Comunicación és una publicació de la Xarxa Interuniversitària de Estudis de Comunicació (RIEC), integrada per la Universitat Austral (Argentina), Universitat Carlos III (Espanya), Universitat Diego Portales (Xile), Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (Mèxic) , Universitat de Puerto Rico (Puerto Rico), Universitat de Sao Paulo i ESPM (Brasil), i coordinada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). CONEXIONES desitja establir un debat plural sobre els aspectes centrals de la cultura i els mitjans de comunicació. El seu objectiu explícit és continuar, ampliar i consolidar el camp de la recerca crítica obert en les societats iberoamericanes per les diferents disciplines que aborden el sistema dels mitjans de comunicació i les seves manifestacions culturals. Desitja, per tant, ser una contribució al desenvolupament d’aquests estudis des de les diferents perspectives teòriques, empíriques i històriques, en el context dels canvis impulsats per la mundialització i la revolució tecnològica en curs. 

Directora adjunta: Carmina Crusafon (2000-actualitat)

Comitè científic:Teresa Velázquez (2000-actualitat)

Consell de Redacció: Ricardo Carniel, Olga del Río y Fernando Sabés (actualitat)

* Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura

Resultado de imagen de Revista Analisi

Anàlisi és una revista electrònica que ofereix en obert articles científics de l’àmbit de les ciències de la comunicació. Està dirigida a tota la comunitat acadèmica i científica interessada en aquest àmbit (investigadors, professors universitaris, doctorands…), encara que també es pot convertir en font de consulta periòdica per a professionals de la comunicació. En una primera època va ser editada en paper per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980-2009), i a partir de 2010 es va començar a coeditar en format digital amb la Universitat Oberta de Catalunya. En aquesta segona època s’aferma la internacionalització i la defensa d’uns processos de publicació del coneixement científic transparents, àgils i rigorosos. Es publica en anglès, castellà i català, amb una periodicitat de dos números l’any. L’accés als seus continguts és lliure, immediat i gratuït per afavorir l’intercanvi global de coneixement i posar-se a disposició de la societat.

Membre del Comitè Científic: Teresa Velázquez (1989-actualitat) i Fernando Sabés (actualitat)

Membre de l’Equip Editorial: Ricardo Carniel Bugs (2015-actualitat)

Andamios. Revista de Investigación Social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Resultado de imagen de Revista Andamios UACM

Andamios és una publicació semestral de caràcter acadèmic que busca contribuir a les tasques de recerca i d’ensenyament, en matèria de ciències socials i humanitats, a partir de les aportacions dels professors-investigadors de les diferents acadèmies del Col·legi d’Humanitats i Ciències Socials de la Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxic, així com d’acadèmics d’altres institucions nacionals i internacionals.

Membre del Consell Editorial: Teresa Velázquez (2005-actualitat)

*Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación (ALAIC)

Resultado de imagen de revista ALAIC

La Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación és una publicació semestral editada per l’Associació Llatinoamericana d’Investigadors de la Comunicació (ALAIC). Es tracta d’una revista científica d’abast internacional, que el seu objectiu principal és promoure la difusió, democratització i l’enfortiment de l’Escola del Pensament Comunicacional Llatí-americà. També és el seu propòsit ampliar el diàleg amb la comunitat acadèmica mundial i contribuir per al desenvolupament integral de la societat en el continent.

Membre del Consell Editorial: Teresa Velázquez (2004-actualitat)

Revista Fronteiras. Estudos Mediáticos

Resultado de imagen de revista Fronteiras. Estudos Midiáticos

La Revista Fronteras – estudios de medios, publicació Unisinos, per a la comunitat científica a l’àrea de les humanitats i les ciències socials, té com a objectiu configurar-se com un espai de discussió teòric metodològic per a la discussió i l’anàlisi centrada en temàtiques directament concernents als processos temàtics, entesos aquí com un conjunt de pràctiques de comunicació mediàtiques, manifestes per mitjà de diferents llenguatges; sobredeterminadas pels dispositius tècnics: diaris, revistes, ràdio, cinema, televisió, fotografia, publicitat, vídeo i altres processos de producció emergents.

Membre del Consell Consultiu permanent: Teresa Velázquez (1999-actualitat)

*Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias

Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones publicitarias, amb ISSN: 1887-8598, és una publicació semestral, amb format 17×24, publicada per la Universitat Complutense de Madrid, que es proposa impulsar la comprensió del fenomen publicitari i matèries relacionades, proporcionant, especialment als investigadors espanyols i llatinoamericans, un llit on publicar les seves recerques científiques entorn d’aquest domini.

Membre del Consell Assessor:Teresa Velázquez (2007-actualitat)

* RUTA. Revista Universitària de Treballs Acadèmics

Resultado de imagen de ruta revista de treballs academics

RUTA neix el 2004 amb la intenció de contribuir al desenvolupament de la investigació en l’àmbit comunicatiu, facilitant l’entrada en el món professional als joves investigadors i futurs doctors mitjançant la difusió de les seves aportacions al coneixement científic. Els continguts científics s’emmarcaran en quatre apartats: Ciències de la Comunicació, Polítiques de Comunicació, Ciberperiodisme i Llenguatge i Comunicació Estratègica. RUTA no publicarà només articles elaborats en l’àmbit del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, sinó que està oberta a tots els Cursos de doctorat, Mestratges i Grups d’investigació que treballen a la Universitat, els quals estan convidats a participar.

Consell de Redacció: Carmina Crusafon (actualitat)

Altres col·laboracions:

* Contextos. Revista de Comunicación de la Universidad de La Laguna

Membre del Consell de Redacció i del Consell Assessor: Teresa Velázquez: (2007-actualitat)

* Estudios Semióticos

Membre del Comitè de Redacció:Teresa Velázquez (1983-1998)