Jornades d’Entrenament dels MicroTAs (Feb/2020)

Jornades d’Entrenament dels MicroTAs (Feb/2019)

Entrenament dels MicroPIs a la UAB