Sobre el proyecto

Movilidades Queer es una colaboración entre el Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori de la Universitat Autònoma de Barcelona y Active Travel Academy de la University of Westminster.

Jerònia Cubells

Jerònia Cubells

Investigadora predoctoral en el Grup d’Estudis de Mobilitat, Transports i Territori de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Oriol Marquet

Investigador postdoctoral en el Grup d’Estudis de Mobilitat, Transports i Territori de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Rachel Aldred

Investigadora postdoctoral en Active Travel Academy de la University of Westminster.

Ersilia Verlinghieri

Investigadora postdoctoral en Active Travel Academy de la University of Westminster.