Escoltar per entendre

Per comprendre com se senten les persones no-binàries i les dones lesbianes, bisexuals, pansexuals i queer quan caminen o van en bicicleta per Barcelona, hem combinat entrevistes amb l’eina Relief Map.

Participants

El juliol de 2023 vàrem entrevistar a 22 persones que viuen a Barcelona. La meitat s’han criat a Catalunya i la resta a altres territoris d’Europa, Nord i Sud-Amèrica. En termes de gènere, les persones que han participat s’identifiquen com a no-binàries i com a dones cisgènere, transgènere i intersexuals. Pel que fa a la sexualitat, s’identifiquen com a lesbianes, bisexuals, pansexuals i queer. Les edats de les persones participants oscil·len entre 20 i 50 anys, i dues entrevistades són mares.

Lloc de residència de les persones participants. Font: Elaboració pròpia.

Entrevista

Les persones participants varen compartir les seves experiències caminant i anant amb bicicleta, partint de les següents preguntes.

  1. Quins recorreguts fas?
  2. Com et sents en cada desplaçament?
  3. Què t’agrada o què no t’agrada de cada desplaçament?
  4. Creus que et sentiries igual si fossis un home? O si fossis blanca?
  5. Creus que et sentiries igual si fessis aquest recorregut de la mà de la teva parella?
  6. Què hauria de canviar per què et sentissis millor?

Relief Map

Després de l’entrevista, vàrem convidar a les persones participants a dibuixar un Relief Map. El Relief Map és una eina per a analitzar les desigualtats socials des d’una perspectiva interseccional. Aquest mapa relaciona tres eixos: l’eix social (associat a identitats com el gènere, la sexualitat o l’etnicitat), l’eix geogràfic (en aquest cas, els recorreguts) i l’eix psicològic (relacionat amb les emocions).

Relief Map d’una entrevistada.
Vols saber-ne més? Està explicat en el primer minut d’aquest vídeo.

Així, les participants dibuixaven en una escala de benestar/malestar com se sentien durant diferents desplaçaments quotidians per cada una de les seves identitats (gènere, sexualitat, etnicitat i edat). També podien afegir altres identitats que consideressin que influïen els seus desplaçaments. D’aquesta manera, algunes persones varen expandir en com identitats associades a la classe, la neurodiversitat, la cisnorma o la normativitat corporal modulaven les seves emocions durant els seus viatges.

ReliefMap d’una participant de 35 anys que s’identifica com a dona cisgènere, lesbiana i blanca.

Foto: Jerònia Cubells