RESEARCH GROUPS:

MUSC – Les músiques en les societats contemporànies