Models d’educació i cura de 0 a 3 anys i participació en el mercat laboral: Estudi de la innovació social a la ciutat de Barcelona.

Us presentem un projecte de recerca que té l’objectiu de conèixer per què les famílies (pares/mares) prefereixen i/o trien un determinat model d’educació i cura de 0 a 3 anys per als seus fills/es, i un determinat model de participació en el mercat laboral. Aquestes dues decisions es prenen alhora perquè són interdependents i, un cop preses, tenen un impacte majúscul en diverses dimensions d’equitat i (des)igualtat d’oportunitats (no només per als pares/mares, sinó també per als nens/nenes). Per aquest motiu, conèixer les motivacions dels pares/mares en aquestes decisions és molt rellevant des d’un punt de vista social, polític i econòmic.

En els últims anys, a l’oferta tradicional institucionalitzada (pública/privada) d’educació de 0 a 3 anys s’hi han afegit models alternatius innovadors. Quines són les característiques d’aquests models? Com es distribueixen en els barris de Barcelona? Quin perfil de família tria cada opció i per què? Aquest estudi aporta coneixement útil per al disseny d’instruments de política pública que poden influenciar les decisions dels pares/mares i millorar la igualtat d’oportunitats per ells i pels seus fills/es.

La recerca està finançada pel programa RecerCaixa i realitzada per un equip interdisciplinar amb professionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. També compta amb una àmplia comissió d’assessorament integrada per més de mitja dotzena d’entitats.


Pots descarregar-te la fitxa resum del projecte en aquest enllaç. (CAT) / English Version (EN)

Visita també la secció dels informes de resultats per conèixer l’evolució del projecte.