DB – Roger Bacon OFM, (Rogerius Baco, Somerset –Ilchester– vel Bilsey –Gloucester–, c. 1214/1220 – Oxford, post. 1292), doctor mirabilis.

Aquesta pàgina està dedicada al franciscà filòsof i científic Roger Bacon. L’objectiu principal és construir i oferir una Base de Dades (DB) que sistematitzi la informació sobre les seves obres, siguin autèntiques o atribuïdes, i que n’indiqui l’estadi de publicació, recollint notícies sobre les edicions disponibles i els manuscrits existents. A partir d’aquí, es podran confirmar i obtenir-ne dades sobre la seva biografia.
Aquest objectiu ens sembla fonamental i previ per encetar el treball d’edició crítica de les seves obres.La majoria de les obres considerades autèntiques van ser publicades en 16 fascicles per Robert Steele i Ferdinand M. Delorme als Opera hactenus inedita Rogerii Baconis [OHI] entre 1905-1941. Unes altres poques edicions han aparegut després i a l’actualitat existeixen científics que s’hi estan dedicant. També s’ha de reconèixer que la bibliografia sobre Roger Bacon ha arribat a ser voluminosa, incloent-hi diversos exercicis de catalogació de les seves obres.
Malgrat tot, però, seguim sense poder afirmar amb claretat quin és el catàleg de les obres de Bacon i, per tant, quines són edicions o els manuscrits als quals cal acudir. Les descripcions dels manuscrits dels diversos catàlegs disponibles discrepen a l’hora de localitzar les obres com a autèntiques o atribuïdes, i també de destriar si es tracta de parts d’obres o de monografies redactades independentment d’altres obres majors. A més, tot i ser precioses les edicions dels OHI, en general val ser elaborades amb l’elecció de només un manuscrit (cosa que afecta tan sols a alguns títols) i és evident que hi manca un aparat de fonts, realment anecdòtic en aquest cas. Sense aquest tipus d’informació, no pot avançar-se amb eficàcia en el coneixement de la cultura de l’autor.
Efectivament existeixen edicions d’algunes obres de Bacon (de vegades, atribuïdes) d’època humanística. Tanmateix, la tradició dels estudis sobre l’obra de Bacon va despertar precisament a principis del s. xx, tot incloent-hi l’edició de l’Opus maius per John Henry Bridges a Oxford, 1897 (tot i que aquesta obra ja s’havia publicat per primera vegada al 1733). Malgrat els antecedents, es podria afirmar que la feliç celebració en 1914 dels dcc anys del seu naixement va donar lloc també al naixement dels estudis sistemàtics sobre Bacon, especialment el volum commemoratiu d’Andrew George Little (ed.) (1914), Roger Bacon essays contributed by various authors on the occasion of the commemoration of the seventh centenary of his birth, Oxford; comparable al que novament va fer Jeremiah M.G. Hackett (ed.) (1997), Roger Bacon and the Sciences. Commemorative Essays, Leiden-New York-Cologne, també amb voluntat commemorativa.
El buit de dedicació als estudis sobre Bacon fins a les dates indicades es pot relacionar amb el que va esdevenir el 29 de novembre de 1268, quan traspassa el Papa Climent IV, amic de Bacon, després del qual veurem aprovades succesives prohibicions i decisions contra l’Aristotelisme llatí (com ara la Condemna de París de 1277), les quals van afectar profundament l’interès per l’obra de Bacon, que va quedar de seguida relegada pràcticament a la màgia, l’astrologia i l’alquímia, ciències que van ser vistes tradicionalment com un cientifisme reprobable.
Per tant, la manca d’una tradició més llarga i sòlida d’estudis sobre Roger Bacon ens ha portat fins a l’actualitat, quan poden llegir-se impreses la majoria de les seves obres (autèntiques), però sobre la lectura de les quals continua sent necessari encara aplicar un esforç d’edició, comentari, sistematizació i anàlisi.
En poc temps, la informació que estem elaborant per a aquesta DB – Roger Bacon estarà oberta al públic. Aquest projecte ha merescut l’atenció i el suport de diversos científics de reconegut prestigi pels seus estudis sobre Roger Bacon, entre els quals vull esmentar Agostino Paravicini, Michela Pereira, Cecilia Panti y Nicola Polloni, a més dels recursos bibliogràfics oferts per la SISMEL i Francesco Santi. Estic segur que aquesta nòmina es veurà ampliada molt aviat.

 

Óscar de la Cruz (abril de 2016).