Al barri de Roquetes de Barcelona des de fa més d’una dècada que la comunitat s’organitza per fer salut. Sota el paraigües del Pla de Desenvolupament Comunitari, veïnat, entitats i professionals de diferents àmbits construeixen un barri més saludable. A Roquetes tenen clar que la salut és comunitària i que està condicionada per molts determinants socials (entorn físic, econòmic, educatiu, etc.). En definitiva, comparteixen la idea que el barri és un actiu per a la salut de les persones que hi viuen.

Ara bé, a Roquetes també descobrim que la salut pot ser un actiu per al barri, que històricament la salut ha contribuït a fer barri, a teixir lligams entre persones i entre comunitats. En definitiva, la identitat de Roquetes també s’ha construït fent salut.

Al barri de Roquetes l’acció comunitària en l’àmbit de la salut busca construir una “xarxa cuidadora forta”, promoure la salut d’acord amb les necessitats de la comunitat i comptant amb les persones i col·lectius com a protagonistes. Les activitats desenvolupades s’orienten a la sensibilització, la prevenció, el tractament, la reinserció/rehabilitació, etc. Grups de suport a la salut (fibromialgia, xarxa d’intercanvi, grup de teatre), promoció de remeis casolans en casos que no requereixen atenció sanitària (Remeis de l’Avia), projectes de prevenció de consum de drogues i oci alternatiu (la Karpa, Circ), tallers d’alimentació saludable (Més amb menys), activitats físiques (grups de caminaries, Activa’t) o iniciatives de promoció de la lectura (Lectures saludables) són només alguns dels exemples. Moltes d’aquestes accions s’inclouen en la prescripció social, és a dir, professionals sanitaris que indiquen la participació en activitats comunitàries a les persones que atenen a les seves consultes.

salut-comunitaria_0004_roquetes-05I com fan tot això al barri de Roquetes? Els recursos provenen de fonts diverses, públiques i comunitàries, amb dedicació de professionals i persones voluntàries. La coordinació s’impulsa des de la Taula de Salut del Pla de Desenvolupament Comunitari, integrada per serveis públics, entitats i veïnat. La intersectorialitat i la transversalitat són principis clau en aquest procés, amb objectius de salut compartits entre diferents agents socials, sanitaris, educatius, culturals, etc. El treball col·laboratiu i basat en la transparència i l’horitzontalitat ha permès integrar en el marc de la Taula de Salut programes públics significatius com Salut als Barris.

salut-comunitaria_0005_roquetes-04Lògicament, l’acció comunitària en salut no està exempta de reptes, particularment en un context de profundes desigualtats, austeritat pressupostària, erosió de drets i un paradigma assistencial que encara manté una visió marcadament sanitària de la salut. A Roquetes, com a d’altres barris que aposten per la salut comunitària, els reptes són encara molts. Un d’aquests reptes és continuar treballant per assegurar que l’acció comunitària en salut s’enfoca cap a les necessitats del conjunt del barri. A Roquetes tenen clar que les necessitats de salut del barri no es limiten a les necessitats del sistema sanitari. I que treballar plegats professionals i veïnat, fent salut i fent barri, és una gran oportunitat, però també un repte que cal gestionar.

salut-comunitaria_0008_roquetes-01Si teniu interès en l’acció comunitària en salut que s’està desenvolupant al barri de Roquetes consulteu l’estudi que trobareu en aquest enllaç.