Aquesta lectura de la Divina comèdia és a càrrec de Raffaele Pinto. La lectura de la primera càntica es fa a la llibreria La Central del Raval els dimarts 28 de novembre; 5, 12, 19 de desembre de 2017; i el 9, 16, 23, 30 de gener; 6 i 13 de febrer de 2018, de les 19.00 a les 21.00h. La lectura de la segona càntica es fa a la llibreria La Central del carrer Mallorca els dimarts del 20 de febrer al 17 d’abril de 2018, de les 18.30 a les 20.30 h. La lectura de la tercera càntica es fa a la llibreria La Central del carrer Mallorca els dimecres, del 3 de maig al 28 de juny del 2018, de les 19.00 a les 21.00 h.

Lectura de l’Infern

El seminari es proposa il·lustrar l’estructura de l’Infern (la primera càntica de la Comèdia) i analitzar els llocs i els personatges més significatius del text. S’articula en 10 sessions, la primera de les quals està dedicada a narrar la biografia literària i política del poeta (en el marc de la societat i l’època que va viure) i les altres, a llegir i comentar agrupacions de cants, fent evident els fragments poèticament més intensos.

 1. Per què Dante va escriure la Comèdia? Introducció al seminari.
 2. Inf. I – IV: Els motius i l’inici del viatge al més-enllà.   
 3. Inf. V- VII:  La primera idea de l’Infern.
 4. Inf. VIII-XI:  L’heretgia i les directrius ideològiques de la Comèdia.
 5. Inf. XII-XV: La violència.
 6. Inf. XVI-XVIII: Malebolge
 7. Inf. XIX-XXIV: L’engany (I).
 8. Inf. XXV-XXVII: L’engany (II).
 9. Inf. XXVIII-XXX: L’engany (III)
 10. Inf. XXXI-XXXIV: La traïció.

Lectura del Purgatori

D’intervenció dantesca, la muntanya del Purgatori és la geografia i l’escenari de la segona càntica de la Comèdia. Les peripècies de l’escalada representen, simbòlicament, la purificació moral del protagonista, que es va lliurant dels vicis per ser, finalment, digne d’ascendir al cel acompanyat de Beatriu, que al Jardí de l’Edèn substitueix Virgili en la seva funció de guia del poeta. El seminari es proposa il·lustrar l’estructura del Purgatori i analitzar els llocs i els personatges m´es significatius del text.

 1. Purg. 1-2 L’arribada al Purgatori.
 2. Purg. 3-5 L’antipurgatori (I)
 3. Purg. 6-9 L’antipurgatori (II) 
 4. Purg. 10-14 Supèrbia i enveja
 5. Purg. 15-19 Ira i accídia
 6. Purg. 20-23 Avarícia
 7. Purg. 24-26 Gula i luxúria
 8. Purg. 27-29 L’Edèn (I)
 9. Purg. 30-33 L’Edèn (II)

Lectura del Paradís

El seminari es proposa il·lustrar l’estructura del Paradís (la tercera càntica de la Comèdia) i analitzar els llocs comuns i els personatges més significatius del text. L’ascens al Paradís consisteix a travessar les nou esferes celestials que envolten la Terra, fins a arribar a l’Empiri. Cada una d’aquestes esferes és l’escenari de trobades sorprenents i extraordinàries especulacions intel·lectuals en què la poesia de Dante aconsegueix una intensitat i creativitat inigualables. 

 1. Par. 1-4 Cel de la Lluna
 2. Par. 5-7 Cel de Mercuri
 3. Par. 8-9 Cel de Venus
 4. Par. 10-14 Cel del Sol
 5. Par.  15-17 Cel de Mart
 6. Par. 18-22 Cel de Júpiter / Cel de Saturn
 7. Par.  23-27 Cel de las estrelles fixes
 8. Par. 28-29 Primer cel mòbil
 9. Par. 30-33 L’Empiri