• «“Lo Dant o la glosa”: aparats exegètics de la Commedia en la Catalunya de mitjan segle XV», dins Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó (1250-1500), Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí, Josep Pujol ed., Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 210), 2016, p. 161-94.

  • «Dante en la cultura catalana a l’entorn del Casal de Barcelona (1381-1410/12)», Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 3, 2016, p. 161-198.

  • «Dante e Pietro Alighieri nell’opera teologica del minorita catalano Joan Pasqual». Studi Danteschi, 80, 2015, p. 243-292.

  • «El frau de l’alquimista a l’infern dantesc de Joan Pasqual i en la tradició medieval», Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 2, 2015, p. 159-196.

  • «Il senso della poesia: sfida intellettuale e discrezione ermeneutica (da Dante a Pietro Alighieri)». Dins: Carlota Cattermole; Celia de Aldama; Chiara Giordano, ed. Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri. Atti del convegno di Madrid (5-7 novembre 2012). Alpedrete (Madrid): Ediciones de La Discreta, 2014, p. 831-856.

  • «Joan Pasqual ofm i la seva adaptació teològica de l’Inferno». Dins: Joan Curbet; Alberto Reche, ed. Translatio. Transition, mobility and change in medieval culture. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2014, p. 73-81. [= Medievalia 16/2 (2013): 55bis-63bis.]

  • «Ut poetam… vel quasi ut profeta. Apologia dantesca i exegesi del “Veltro” en Pietro Alighieri». Tenzone, 10, 2009, p. 215-247.

  • «De l’Inferno de Dante a l’infern teològic del framenor castelloní Joan Pasqual», Mot So Razo, 4, 2005, p. 21-33.