Nom i cognoms: Raffaele Pinto

Institució / entitat / professió: Professor de Filologia Italiana de la Universitat de Barcelona.

Correu electrònic: raffaelepinto@ub.edu

Pàgina web: http://www.ub.edu/filsitl/pinto.html