Projectes i grups d’innovació didàctica

 1. Director de Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics, editada per Paideia. Grup de Didàctica de les Llengües i la Cultura Clàssiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 2. Coordinador de l’Equip Argó de Llengües i Cultura Clàssiques de l’ICE de la UAB (des de 2017-2018).
 3. Membre de l’Equip de Formació i Innovació de Llengües i Cultura Clàssiques de l’ICE de la UAB, coordinat per Gemma Garcia (2008-2017).
 4. Projecte d’innovació docent (AGAUR) 2009MQD 00081: L’avaluació per competències en les activitats d’aprenentatge del nou Grau en Estudis Clàssics (UAB), dirigit per Gemma Puigvert.
 5. Llicència d’estudis retribuïda per al curs 2003-2004 concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la creació d’un portal web didàctic sobre la civilització grecoromana anomenat Labyrinthus. Supervisor: Pedro L. Cano (UAB).

Articles

 1. “Chiron: estudios clásicos en la web 2.0”, Cuadernos de literatura griega y latina, 7 (2009), pp. 11-29. ISBN: 978-84-9916-315-4 / ISSN: 1137-7984 (Sección Galega de la SEEC). Accés a la revista completa (PDF).
 2. (en col·laboració amb Gemma Puigvert, Agustí Alemany, Adela Barreda, Joan Gómez, Marta Oller, Joan Pagès i Jordi Pàmias), “Ejemplos de evaluación de competencias en Filología Clásica”, Revista de Estudios Latinos, 10 (2010), pp. 189-226. ISSN: 1578-7486 (Sociedad de Estudios Latinos). Accés a l’article complet (PDF).
 3. “Un wiki de textos llatins”, Methodos, 1 (2012), pp.169-178. Accés a l’article complet (PDF).
 4. (Amb Mariona Aragay, Àlex Hinojo, Laia Benito), “WikiClàssics: els clàssics de la literatura a la Viquipèdia”, Auriga, 68 (2013), pp. 68-69. Accés a l’article complet (PDF).
 5. “Una activitat didàctica amb vocació social: elaboració d’articles de la Viquipèdia sobre literatura llatina”, Methodos, 3 (2016), pp.199-205, Accés a l’article complet (PDF).
 6. “¿Val la pena utilitzar Internet a l’aula de clàssiques?”, Auriga, 40 (2006), pp. 6-9.
 7. Labyrinthus, un projecte en evolució”, Auriga, 47 (2007), pp. 16-17.

Congressos, jornades i trobades didàctiques

 1. Labyrinthus, el portal del món clàssic”, Jornada de difusió de llicències d’estudis retribuïdes durant el curs 2003-2004, Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Cosmocaixa, Barcelona, 9 de setembre del 2005.
 2. (amb Olga Díez Fernández, Luis Inclán i Álvaro Pérez Vilariño), Chiron , cultura clasica 2.0”, J. F. GONZÁLEZ et alii (ed.), Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásico, Valencia, 22 al 26 de octubre de 2007, Madrid, 2009, I, pp. 464-472. ISBN-13: 978-84-692-3516-4. També accessible a Methodos, revista electrònica de l’Aula de latín (UAB). Accés a la comunicació completa (PDF).
  “Chiron, un projecte col·laboratiu de clàssiques” (en col·laboració amb Lluís Inclan), XVI Simposi d’Estudis Clàssics, Secció Catalana de la SEEC, Tarragona, 22-24 d’octubre del 2009 (en premsa).
 3. Moderador en la Taula Rodona: “Val la pena aplicar les TIC a l’ensenyament del grec i del llatí?”, Paideia. I Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics, 8 i 9 de juliol de 2011 a la Facultat de Lletres de la UAB (Bellaterra) i a la Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau (Barcelona).
 4. “Iniciació com a editors de la Wikipèdia”, Paideia. II Trobada de Didàctica dels Estudis Clàssics, UAB, 6-7 de setembre del 2013. Accés a la presentació.
 5. “El projecte VikiClàssics”, Jornada “La Viquipèdia i les Humanitats a la UAB”, Bellaterra, 27 de juny del 2014. Accés a la presentació.
 6. “Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova”, Jornada docent Humanitats clàssiques i humanitats digitals, Bellatera,1 de desembre del 2016.
 7. Moderador en la Taula Rodona: “El teatre, una via capa al món clàssic”, Paideia. III Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics, 9-10 de juliol de 2018, Facultat de Lletres de la UAB (Bellaterra).
 8. Comunicació “Suport gràfic per a la traducció de textos llatins”, Paideia. III Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics, 9-10 de juliol de 2018, Facultat de Lletres de la UAB (Bellaterra).
 9. (Amb Margalida Capellà), “Les TIC per a les clàssiques a l’aula de secundària i a la universitat”, workshop Objectius, oportunitats i reptes de l’ensenyament de llengües clàssiques. In honorem Bàrbara Matas Bellés, UAB, 22 de febrer de 2019, organitzat pel Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana.

Recursos telemàtics

 1. Creació d’un portal web didàctic sobre la civilització grecoromana anomenat Labyrinthus (2003-2008).
 2. Creació de l’espai Atlas flash. Mapes dinàmics de l’antiguitat (2007-2013)
 3. Edició d’un blog dedicat a la pervivència del món clàssic en l’actualitat, amb el nom de Els dies de Dèdal. En funcionament des del 9 d’octubre del 2005.
 4. Participació al projecte Aula de Latín, originalment allotjat per la Universitat Autònoma de Barcelona i dirigit per Pedro Luis Cano, amb la secció d’enlaços externs (en col·laboració amb Pedro Luis Cano), desembre del 2005.
 5. Participació a Chiron, portal col·laboratiu de clàssiques creat i mantingut per un grup de professors de llatí i grec des del 2006.
 6. Wiki de Textos llatins (Universitat Autònoma de Barcelona).

Capítols de llibre

 1. “Mitologia grega”, publicat dins Joan CARBONELL – Bàrbara MATAS, eds. (1997), Classignosi. Lectures de COU de llatí i grec 1997-1998, Barcelona, Edicions de la Magrana, pp. 69-92, ISBN: 84-7410-983-3, i dins Joan CARBONELL – Bàrbara MATAS, eds. (1998), Classignosi. Lectures de COU de llatí i grec 1998-1999, Barcelona, Edicions de la Magrana, pp. 69-92. ISBN: 84-8264-080-1.
 2. En col·laboració amb Manel Garcia Sánchez: “L’expansió colonial grega: Empòrion”, publicat dins Joan CARBONELL – Bàrbara MATAS, eds. (1997), Classignosi. Lectures de COU de llatí i grec 1997-1998, Barcelona, Edicions de la Magrana, pp. 93-107, ISBN: 84-7410-983-3, i dins Joan CARBONELL – Bàrbara MATAS, eds. (1998), Classignosi. Lectures de COU de llatí i grec 1998-1999, Barcelona, Edicions de la Magrana, pp. 93-107, ISBN: 84-8264-080-1.

Participació en la impartició de cursos de formació del professorat

 1. “Integració avançada de les TIC a l’aprenentatge”, Àrea TIC, Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, Departament d’Educació, Valls, març del 2005.
 2. “El llegat grecoromà a Catalunya avui. Aproximació i recursos didàctics”, febrer del  2006. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Barcelona.
 3. “Recursos TIC per a llengües clàssiques”, juliol del 2007, Escola d’ Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
 4. “Les TIC a les clàssiques”, juliol del 2008, Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
 5. Chiron: Clásicas 2.0 en el aula”, gener-abril del 2008, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
 6. “Les TIC a les clàssiques”, juliol del 2009, Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
 7. Chiron i Labyrinthus, cap a la web 2.0 en el curs “Els clàssics i les TIC”, Secció Catalana de la SEEC, Tortosa, 27 de gener del 2010.
 8. “Eines 2.0. per a l’ensenyament de les clàssiques”, ICE de la UB, febrer del 2011.
 9. “Recursos TIC per a llengües clàssiques”, juliol del 2010, ofert a l’Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
 10. Ús dels recursos digitals a l’aula de clàssiques“, curs de formació del professorat a l’ICE de la UAB, març-maig del 2011.”, ICE de la UAB, març-maig del 2011.
 11. Dues sessions al Màster de professor de secundària (especialitat de Cultura Clàssica, Llatí i Grec), Universitat de Barcelona (2010-2011).
 12. “Recursos TIC per a llengües clàssiques”, juliol del 2011, ofert a l’Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
 13. “La sàtira de la mort de l’emperador Claudi”. Homo ridens. Burla, sàtira i paròdia en la literatura grecollatina, juliol del 2011, Societat Catalana d’Estudis Clàssics (Institut d’Estudis Catalans).
 14. Col·laborador del sisè CIRCE transnational training course, Barcelona, juliol 2011, adreçat a professorat de llengües clàssiques de la Unió Europea.
 15. “Chiron, una propuesta didáctica del latín y el griego para el siglo XXI”, Humani nil alienum  (Nada de lo humano nos es ajeno), Curso interdisciplinar de humanidades, 17 al 21 d’octubre del 2011, Instituto de Estudios Humanísticos – Centro de Profesores y Recursos de Alcañiz.
 16. Chiron en Compostela 2011“, Sección Galega de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Santiago de Compostela, novembre del 2011.
 17. Les TIC a l’aula de clàssiques“, curs de formació del professorat a l’ICE de la UAB, febrer-abril del 2012.
 18. III Jornadas de innovación educativa en el aula de clásicas”, organizado por la Sección de Valladolid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos,  el Centro Buendía, i el Departamento de Filología Clásica, Universidad de Valladolid, març-abril del 2012.
 19. “Vides sobre pedres: itinerari didàctic a través del Museu Diocesà de Tarragona” (taller d’epigrafia), XI Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, Tarragona, 10 de març del 2017.
 20. “Introducció al Moodle”, seminari per a professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, 18 d’octubre del 2017.