Línies de recerca

 • Arnau de Vilanova: medicina pràctica, màgia i astrologia, pervivència, edicions modernes.
 • Màgia i astrologia medievals en llatí i en romanç. Bartomeu de Tresbens (astròleg de Pere el Cerimoniós).
 • Aplicació de les TIC a la didàctica de les llengües i la cultura clàssiques.

Projectes i estades de recerca

 1. Membre del Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana 2022-2024 (2021SGR00777) finançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i coordinat per Míriam Cabré (UB-UAB-UdG). Web: Narpan.
 2. Proyecto FCT-20-16887 “Gynaikes, Mulieres: Mujeres, Dones, Emakumeak Mulleres de Grecia i Roma”, dirigit per Manel García Sánchez (UB) i finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Economía y Competitividad (2022). Web: Gynaikes, Mulieres
 3. Projecte “Arnau de Vilanova Digital” amb la referència PID2019-104308GB-I00 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Jaume Mensa. Web: Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova.
 4. Frances A Yates Short-term Fellowship: “Astrology in the service of power: Bartomeu de Tresbens’ brief astrological treatises dedicated to King Pere the Ceremonious of Aragon”, Warburg Institute, Londres (1/10/2019-30/11/2019).
 5. Projecte “Corpus digital de Arnau de Vilanova:filosofia y ciencia en la Corona de Aragón (siglos XIII-XIV)” (2015-2018) amb la referència FFI2014-53050-C5-2-P del Ministerio de Economía y Competividad. Investigador principal: Sebastià Giralt. Web: Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova.
 6. Membre del Grup de Recerca Consolidat de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana 2018-2019 (2017 SGR 142), finançat pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i coordinat per Lola Badia (UB-UAB-UdG). Web: Narpan.
 7. Projecte “Corpus digital de la ciencia medieval en la corona de Aragón y su contexto latino y románico: obras vernáculas, Arnau de Vilanova y Vicent Ferrer. 02. Arnau de Vilanova” (2012-2014) amb la referència FFI2011-29117-C02-02, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Sebastià Giralt. Web: Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova.
 8. Membre del Grup de Recerca Consolidat de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana 2014-2016 (2014 SGR 119), finançat pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i coordinat per Lola Badia (UB-UAB-UdG). Web: Narpan.
 9. Representant d’Espanya en el Comitè de gestió de SCH Action IS1005: Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources, COST (European Cooperation in Science and Technology), 2011-2014.
 10. Projecte FCT-14-8668Inscripciones romanas de Emerita Augusta en 3D: del Museo a los dispositivos móviles”, dirigit per Manuel Ramírez Sánchez (ULPGC) i finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Economía y Competitividad i la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2014). Web: Epigraphia3d.
 11. Projecte FCT-13-6025 “Descifrando inscripciones romanas en 3D: Ciencia epigráfica virtual”, dirigit per Manuel Ramírez Sánchez (ULPGC) i finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Economía y Competitividad i la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2014). Web: Epigraphia3d.
 12. Estada de recerca a la Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma, amb una beca de l’AGAUR per a estades de recerca fora de Catalunya (BE-DGR 2010) (10/01/2011-10/02/2011).
 13. Projecte FFI2008-02163/FISO, del Ministerio de Ciencia e Innovación, “Sciència.cat. Hacia un corpus digital de la ciencia y de la técnica en catalán en su contexto románico durante la Edad Media y el Renacimiento” (2009-2011). Investigador principal: Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona). Web: Sciencia.cat
 14. Projecte FFI2008-06919-C02-02/FILO, del Ministerio de Ciencia e Innovación, titulat “La percepción del Islam en la Europa cristiana. Traducciones latinas del Corán y Literatura latina de controversia islamo-cristiana” (2009-2011). Investigador principal: José Martínez Gázquez (Universitat Autònoma de Barcelona). Web: Islamolatina.
 15. Countway Library Fellowship in the History of Medicine (Harvard University) per al curs 2008-2009 per al projecte “Early modern editions and commentaries of Celsus’ medical writings” amb una estada de recerca al Center for the History of Medicine de la Countway Library (23/09/2008-14/11/2008).
 16. Borsa d’estudis “Ramon d’Alòs-Moner” atorgada per l’Institut d’Estudis Catalans (2003-2004) pel projecte de recerca “Les edicions particulars i parcials d’Arnau de Vilanova en l’edat moderna”. Tutor: Josep Perarnau (IEC – Facultat de Teologia de Catalunya), amb dues estades a París i Londres (2004).

Publicacions

Llibres

Petroni, Satíricon, introducció, text llatí i traducció catalana, Barcelona, Adesiara, 2017. 448 pp. ISBN: 978-84-16948-03-1

Ressenyes en revistes acadèmiques:

Ressenyes o notícies en mitjans de comunicació:

Epistola de reprobacione nigromantice ficcionis d’Arnau de Vilanova, Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia , VII.1 (Estudi introductori i edició), Barcelona, Universitat de BarcelonaFundació Noguera, 2005. 289 pp. ISBN: 84-9779-369-2. Accés al llibre complet (PDF).

Ressenyes en revistes científiques:

Arnau de Vilanova en la impremta renaixentista, Manresa, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona – Mútua Manresana, 2002, “Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut”, 5. 218 pp. Accés al llibre complet (PDF).

Ressenyes en revistes científiques:

Traducció del llatí: SÈNECA, Sàtira de la mort de Claudi (Apocolocintosi) / La clemència, Barcelona, Edicions de la Magrana, 2002, “l’Esparver clàssic“, 46 (introducció de Manel Garcia Sánchez). ISBN: 978-84-8264-416-5.

Ressenyes: El País, “Quadern” (Jordi Llovet); Quaderni di storia, 58 (2003), pp. 285-287 (Renata Roncali).

Articles – Abstracts

 1. “Mestres de la ciència dels estels: astrònoms-astròlegs al servei del rei Pere el Cerimoniós”, Anuario de Estudios Medievales, 52/2 (2022), 649-675. Accés a l’article complet (PDF).
 2. ‘Quant alcun hom demanda d’alcuna cosa dubtosa’: el Tractat de les interrogacions de Bartomeu de Tresbens, estudi i edició”, Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 8 (2021), 127-164. ISSN: 2386-8295 (Universitat de València). Accés a l’article complet (PDF).
 3. “The times and stars for ruling a kingdom: The Tractat de les eleccions by Bartomeu de Tresbens. A study and edition”, Mediaeval Studies, 82 (2020), 79-148. ISSN: 0076–5872 (Pontifical Institute of Mediaeval Studies).
 4. “Nous manuscrits de l’obra mèdica d’Arnau de Vilanova”, Asclepio, 72/2 (2020), p313 (1-12). Accés a l’article complet (Web o PDF). ISSN: 0210-4466 (CSIC).
 5. (amb Carmel  Ferragud) “Bartomeu de Tresbens, metge i astròleg de Pere el Cerimoniós: aproximació biogràfica i diplomatari”, Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 6 (2019), 113-163. ISSN: 2386-8295 (Universitat de València). Accés a l’article complet (PDF).
 6. “Astrologia per a la recerca de tresors: el Libel d’investigacions de tresors de Bartomeu de Tresbens”, eHumanista/IVITRA, 14 (2018), pp. 761-793. ISSN: 1540 5877 (University of California Santa Barbara). Accés a l’article complet (PDF).
 7. “Astrology in the service of the crown: Bartomeu de Tresbens, physician and astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon”, Journal of Medieval History, 44/1 (2018), pp. 104-129. ISSN: 0304-4181 (Taylor & Francis).  Accés a l’article complet (a Taylor and Francis). Preprint or Author’s Original Manuscript (PDF).
 8. “La fi d’una llegenda: Arnau de Vilanova davant la màgia i l’astrologia”, Mot so razo, 16 (2017), pp. 39-54. ISSN: 1575-5568 (Universitat de Girona – Ajuntament de Castelló d’Empúries). Accés a l’article complet.
 9. “El Liber experimentorum, un llibre de màgia en occità falsament atribuït a Arnau de Vilanova”, Medioevo romanzo, 41/1 (2017), pp. 188-193. ISSN: 0390-0711 (Salerno Editrice). Accés a l’article complet (PDF).
 10. “The Liber Lune and the Liber Solis attributed to Hermes in the MS Vatican, B.A.V., Barb. lat. 3589″, Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies, 33 (2017), pp. 103-126. ISSN: 2115-6360 (Classiques Garnier). Accés a l’article complet (en línia).
 11. “Les traduccions atribuïdes a Arnau de Vilanova en la impremta moderna”, Medievalia, 18/1 (2015), pp. 175-188. ISSN: 0211-3473 (Universitat Autónoma de Barcelona). Accés a l’article complet (PDF).
 12. (En col·laboració amb Manuel Ramírez i Manel Garcia) Epigraphia 3D. Un proyecto de innovación científica en la divulgación del patrimonio epigráfico de Hispania”, Epigrahica. Periodico internazionale di epigrafia, 77 (2015), pp. 371-396. ISSN: 0013-9572 (Fratelli Lega). Accés a l’article complet (PDF).
 13. “The manuscript of a medieval necromancer: Magic in Occitan and Latin in ms. Vaticano, BAV, Barb. lat. 3589”, Revue d’histoire des textes, n. s., 9 (2014), pp. 221-272. ISSN: 0373-6075  (Brepols). Accés a a l’article complet (PDF) a Brepols.
 14. “Cap a l’edició crítica de la Practica summaria d’Arnau de Vilanova”, Arxiu de Textos Catalans Antics, 30 (2011-2013), pp. 255-291. ISSN :  0211-9811 (Institut d’Estudis Catalans). Accés a l’article complet (PDF).
 15. “The legend of Arnau de Vilanova, from the Middle Ages to the Early Modern Times”, Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 21 (2013), pp. 411–444, ISSN: 1123-2560 (SISMEL – Edizioni del Galluzzo).
 16. “Magia y ciencia en la Baja Edad Media: la construcción de los límites entre la magia natural y la nigromancia (c. 1230 – c. 1310)”, Clío & Crimen, 8 (2011), pp. 15-72, ISSN 1698-4374 (Centro de Historia del Crimen de Durango). Accés a l’article complet (PDF).
 17. “Arnau de Vilanova en la Reforma protestant”, Faventia, 31 (2009), pp. 201-212, ISSN: 0210-7570 (Universitat Autònoma de Barcelona). Accés a l’article complet (PDF).
 18. “Proprietas. Las propiedades ocultas según Arnau de Vilanova”, Traditio. Studies in ancient and medieval thought, History, and religion, 63 (2008), pp. 327-360, ISSN: 0362-1529 (Fordham University, New York, EUA). Accés a a l’article complet (PDF) a JSTOR i a Project Muse.
 19.  “La epístola contra la nigromancia de Arnau de Vilanova”, La coronica. A journal of medieval Spanish language, literature and cultural studies, 36.1 (2007), pp. 173-87, ISSN: 0193-3892 (College of the Holy Cross, Worcester, EUA). Accés a a l’article complet (PDF) al Project Muse.
 20. “La tradition médicale d’Arnaud de Villeneuve, du manuscrit à l’imprimé”, Médiévales, 52 (2007), pp. 75-88. ISSN: 0751-2708 / ISBN : 978-2-84292-202-3. Accés al text complet.
 21. “Medicina i astrologia en el corpus arnaldià”, Dynamis, 26 (2006), pp. 15-38. ISSN: 0211-9536 (Editorial Universidad de Granada). Accés a l’article complet (PDF).
 22. “Vides modernes d’Arnau de Vilanova”, Faventia, 28/1-2 (2006), pp. 137-145. ISSN: 0210-7570 (Universitat Autònoma de Barcelona). Accés a l’article complet (PDF).
 23. “Un alquimista medieval per als temps moderns: les edicions del corpus alquímic atribuït a Arnau de Vilanova en llur context (c.1477-1754)”Arxiu de textos catalans antics, 23-24 (2005), pp. 61-128,  ISSN: 0211-9811. Accés a l’article complet (PDF).
 24. “El Regimen quartane atribuït a Arnau de Vilanova”, Faventia, 27/1 (2005), pp. 97-112. ISSN: 0210-7570 (Universitat Autònoma de Barcelona). Accés a l’article complet (PDF).
 25. “Entorn de la tradició textual de la Practica summaria d’Arnau de Vilanova”, Dynamis, 24 (2004), pp. 269-280. ISSN: 0211-9536 (Editorial Universidad de Granada). Accés a l’article complet (PDF).
 26. “El mite d’Arnau de Vilanova, de l’Edat Mitjana al Renaixement”, Estudi General, 23-24 (2003-2004), pp. 127-142. ISBN: 0211-6030. Accés a l’article complet (PDF).
 27. Arnaldus astrologus? La astrología en la medicina de Arnau de Vilanova”, Medicina e historia, 2003-2, pp. 1-15. ISSN: 0300-8169 (Fundació Uriach). Accés a l’article complet (PDF).
 28. (Amb Jaume Mensa) “Bibliografia arnaldiana (1994-2003)”, Arxiu de textos catalans antics, 22 (2003), pp. 665-734. ISSN :  0211-9811 (Institut d’Estudis Catalans). Accés a l’article complet (PDF).
 29. “El autor del Contra calculum y de otros tres tratados médicos: ¿Arnau de Vilanova o Galvano da Levanto?”, Sudhoffs Archiv, 87/1 (2003), pp. 32-68. ISSN: 0039-4564 (Franz Steiner Verlag). Accés al resum (en alemany). / Accés a l’abstract i a l’article complet (PDF) a JSTOR.
 30. “The consilia attributed to Arnau de Vilanova”, Early science and medicine, 7/4 (2002), pp. 311-356. ISSN : 1383-7427. (Brill Academic Publishers). Accés a l’abstract i a l’article a JSTOR.
 31. “Nota sobre alguns ictiònims d’origen occità en textos mèdics d’Arnau de Vilanova i d’altres autors medievals”, Estudis romànics, 2, (2002), pp. 103-108. ISSN: 0211-8572 (Institut d’Estudis Catalans). Accés a l’article complet (PDF).

Ponències, comunicacions i seminaris – Abstracts

 1. “Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova”, Primeres Jornades d’Humanitats Digitals del Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, 10 de gener del 2024.
 2. “Els manuscrits de l’obra mèdica d’Arnau de Vilanova”, Workshop on Manuscripts and Late Medieval Printed Texts, Institut d’Estudis Medievals, Universitat Autònoma de Barcelona, 15 de desembre de 2023.
 3. “Keynote: Arnoldus de Villa Nova”, Workshop Exploring Medical Manuscripts of the Bibliotheca Amploniana. Prospects of Research and Cataloguing, Universität Erfurt, 20 octubre 2022.
 4. “Magia natural y astrología en la medicina de Arnau de Vilanova”, Séminaire de recherche Histoire de la médecine, Ecole normale supérieure – Ecole nationale des chartes, Paris, 1 de juny de 2022.
 5. “Comentaris perduts d’algunes de les Medicationis parabole d’Arnau de Vilanova. Estudi i edició”, Mensa, Jaume – Giralt, Sebastià – Arrizabalaga, Jon – Puig, Jaume de (eds.), La recepció de l’obra d’Arnau de Vilanova. Actes de la «IV Trobada Internacional d’estudis sobre Arnau de Vilanova, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Universitat Autònoma de Barcelona – Ateneu Universitari Sant Pacià (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 55), 2023, pp. 67-88. Accés a la ponència completa.
 6. “Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova”, Mensa, Jaume – Giralt, Sebastià – Arrizabalaga, Jon – Puig, Jaume de (eds.), La recepció de l’obra d’Arnau de Vilanova: Actes de la «IV Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova», Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Universitat Autònoma de Barcelona – Ateneu Universitari Sant Pacià (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 55), 2023, pp. 29-33. Accés a la ponència completa.
 7. “Astrology in the service of power: Bartomeu de Tresbens and the King of Aragon”, European History 1150-1550 Seminar, Institute of Historical Research, University of London, 31 d’octubre del 2019.
 8. “Astrology in the service of power: Bartomeu de Tresbens’ brief astrological treatises dedicated to King Pere the Ceremonious of Aragon”, Tea-time Talks, Warburg Institute (University of London), London, 21 d’octubre del 2019.
 9. (En col·laboració amb Carmel Ferragud), “L’astrologia en el Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis”, Congrés Internacional Traductio et Traditio Mediaevales. Ciència, coneixement i ideologia, Universitat Jaume I de Castelló, Morella, 13-16 de març de 2019.
 10. (En col·laboració amb Carmel Ferragud), “El metge astròleg occità Bartomeu de Tresbens: la seua biografia i la seua obra”, XV Trobada de la Història de la Ciència i de la Tècnica, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Tarragona, 8-10 de novembre del 2018.
 11.  “El galenismo y la construcción de la medicina escolástica, del siglo XIII al XIV”, AA.DD., La medicina nel basso medioevo: tradizioni e conflitti. Atti del LV Convegno storico internazionale, Todi, 14-16 ottobre 2018, Todi – Spoleto, Centro italiano di studi sul basso medioevo – Accademia Tudertina – Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2019, pp. 169-187. ISBN:  978-88-6809-163-4. Accés a la ponència completa.
 12. “Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova. Una eina per a la recerca i la divulgació”, I Jornades de la Xarxa d’Humanitats Digitals de la UAB, Bellaterra, 18-19 d’abril del 2018.
 13. “Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova: al servicio de la investigación y la divulgación”, VII Congreso internacional de Latín medieval hispánico, Salamanca, Universidad de Salamanca, 19 d’octubre de 2017. Carmen Codoñer – María Adelaida Andrés Sanz – José Carlos Martín-Iglesias; David Paniagua (eds.), Nuevos Estudios de Latín Medieval Hispánico, Florència, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2021, pp. 283-290.
 14. Participació a “Digital Latin Library Summer Workshop“, Norman, University of Oklahoma, 29-30 juny del 2017.
 15. “Bartomeu de Tresbens, un astròleg al servei del rei Pere el Cerimoniós”, Seminari de Literatura i Cultura de l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna, Universitat de Barcelona, 14 de març del 2017. Accés al resum.
 16. “Proyecto Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova”, IV Seminario Internacional de Investigación sobre Textos Médicos Grecolatinos: “Alimentación y Medicina: productos de la tierra y del mar”, Albacete – Águilas (Múrcia), Universidad de Castilla-La Mancha, 11-13 d’octubre del 2016.
 17. “Un recurs digital per a la recerca i la divulgació sobre un autor medieval: Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova”, XIV Congrés d’Estudis Clàssics, Sociedad Española de Estudios Clásicos, Barcelona, 14 de juliol del 2015. Jesús de la Villa – Emma Falque – José Francisco González Castro – M. José Muñoz (eds.), Conuentus classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico / Temes i formes del Món Clàssic, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2017, vol. II, pp. 415-422.
 18. Astrological Works attributed to Arnau de Vilanova”, Conference Geomancy and Other Forms of Divination Foreseeing Events and Dominating Nature: Models of Operative Rationality and the Circulation of Knowledge in the Arab, Hebrew and Latin Middle Age, Università degli studi di Trento, 11-12 de juny del 2015.
 19. Conversione e crociata nel profetismo di Arnau de Vilanova”, Giuseppe Pantano (ed.), Arnaldo da Villanova e la Sicilia. I Convegno Internazionale in memoria di Alessandro Musco (Montalbano Elicona, 7-9 maggio 2015), Palermo, Officina di Studi Medievali (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 20), 2017, pp. 49-64. ISBN: 9788864851181.
 20. “Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova, una risorsa online al servizio della ricerca e della divulgazione”, Giuseppe Pantano (ed.), Arnaldo da Villanova e la Sicilia. I Convegno Internazionale in memoria di Alessandro Musco (Montalbano Elicona, 7-9 maggio 2015), Palermo, Officina di Studi Medievali (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 20), 2017, pp. 147-153. ISBN: 9788864851181.
 21. “Deconstructing a codex of a Medieval Magician: Occitan and Latin MS Vatican BAV Barb. Lat. 3589”, Journée thématique “Science et magie entre Orient et Occident“,  Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS), París, 19 de març del 2015.
 22. Seminari “Arnau de Vilanova, del còdex a Internet, Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero“, València, 27 de gener del 2015.
 23. “Bartomeu de Tresbéns, physician and astrologer of the king Pere the Ceremonious of Aragon”, Colloque international “Astrologie, divination et magie dans les cours (XIIe-XVIIe siècle)”, Université de Lausanne (Suïssa), 9 – 11 octubre del 2014.
 24. “Arnau en la impremta moderna primitiva”, III Simposi Científic de l’Institut d’Estudis Medievals, “Les herències de l’Edat Mitjana”, Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, 27 de juny de 2014. Accés a la presentació.
 25. “The melancholy of the necromancer in Arnau de Vilanova’s De reprobacione nigromantice ficcionis, Demons and Illness. Theory and Practice from Antiquity to the Early Modern Period, University of Exeter (Anglaterra), 22-24 d’abril del 2013.
 26. “Magia natural y nigromancia en Arnau de Vilanova”, Séminaire “Science et magie du Moyen Âge au XVIIe siècle”, École Normale Supérieure, París, 12 de març de 2010. Presentació (en francès).
 27. “Dissipabitur secta Mahometi. Croada i profecia en Arnau de Vilanova”, José Martínez Gázquez – Óscar De la Cruz Palma – Cándida Ferrero Hernández (eds.), Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009), Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo (Millennio Medievale, 92), 2011, pp. 297-308. ISBN 978-88-8450429-6.Accés a la comunicació completa (PDF).
 28. “Arnau de Vilanova davant la màgia i l’astrologia”Seminari de Literatura i Cultura de l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna, Universitat de Barcelona, 7 juny del 2007. Accés al resum.
 29. “Arnau de Vilanova, un medico medievale davanti alle arti occulte”, AA.VV., Farmacopea antica e medievale. Atti del Convegno Internazionale di Studio, Salerno, 30 Novembre-3 Dicembre 2006, Salerno, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, Salerno Medica. Annali della Scuola Medica Salernitana, 2008, pp. 136-152, ISBN 978-88-904040-0-9. Accés a la ponència completa (PDF).
 30. “Noves estratègies de seducció: estudis clàssics i Internet a secundària”, J. DANÉS et alii (ed.) Estudis classics: imposició, apologia o seducció? Actes del XVè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, Lleida, 21 d’octubre del 2005, Lleida, 2007, pp. 259-275. ISBN: 678-84-690-9931-5. També accessible a Methodos. Revista de didàctica dels Estudis Clàssics (UAB). Accés a la comunicació completa (PDF).
 31. “Els melancòlics, de l’excel·lència a la marginalitat”, J. BATLLÓ – P. BERNAT – R. PUIG (coord.), Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona: 14, 15, 16 i 17 de novembre de 2002, Barcelona, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 2003, pp. 617-623. ISBN: 84-7283-710-6. Accés a la comunicació completa (Google books).
 32. “La qüestió arnaldiana: autenticitat i falsa autoria en el corpus atribuït a Arnau de Vilanova”, Gimbernat. Revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, 38 (2002): XIIè Congrés d’Història de la Medicina Catalana, Pollença 2002. Actes, II, pp. 185-197. ISSN: 0213-0718. Accés a la comunicació completa (PDF).
 33. “El Regimen quartane atribuït a Arnau de Vilanova, un consilium polèmic”, J. BATLLÓ – P. BERNAT – R. PUIG (coord.), VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Universitat de Vic, 27-29 d’octubre de 2000, Barcelona, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 2002, pp. 319-325. ISBN: 84-7283-557-X. Accés a la comunicació completa (Google books).
 34. “Las ediciones renacentistas de Arnau de Vilanova en Basilea: entre el paracelsismo y el protestantismo”, J. M. MAESTRE – J. PASCUAL – L. CHARLO (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán (=Actas del III Congreso internacional de humanismo y pervivencia del mundo clásico, Alcañiz, Instituto de Estudios Humanísticos, del 8 al 13 de mayo de 2000), Alcañiz – Madrid, 2002, Instituto de Estudios Humanísticos – Laberinto – CSIC, V, pp. 2357-2366. ISBN: 84-8483-158-2.
 35. Apèndix dins Jon ARRIZABALAGA (2000), “Tradició medieval i cultura humanista en la medicina universitària: les activitats editorials de Francesc Argilagues i Guillem Caldentei per a les premses italianes de les acaballes del segle XV”, M. BARCELÓ (coord.), Al tombant de l’edat mitjana. Tradició medieval i cultura humanista. XVIII Jornades d’estudis històrics locals. Palma, del 15 al 17 de desembre de 1999, Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 2000, pp. 175-197. ISBN: 84-87026-97-4. Accés a la comunicació completa (PDF).
 36. “Arnau de Vilanova i les propietats ocultes, de la màgia a la medicina universitària”, J. BATLLÓ – P. DE LA FUENTE – R. PUIG (coord.), V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Roquetes, 11-13 de desembre de 1998, Barcelona, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC), 2000, pp. 393-398. ISBN: 84-7283-503-0. Accés a la comunicació completa (Google books).

Contribucions a llibres –  Abstracts

 1. “El deix occità de Bartomeu de Tresbens”, Alberni, Anna – Cifuentes, Lluís – Santanach, Joan – Soler, Albert (eds.), «Qui fruit ne sap collir»: homenatge a Lola Badia, Barcelona, Universitat de Barcelona – Barcino (Filologia UB), 2021, vol. 1, pp. 301-310. ISBN: 978-84-9168-648-4.
 2. “Magic in Romance languages”, Page, Sophie – Rider, Catherine (eds.), The Routledge History of Medieval Magic, Londres, Routledge (The Routledge Histories), 2019, pp. 99-112. DOI:  10.4324/9781315613192-9. ISBN: 978-1-4724-4730-2.
 3. “The Astrological Works Attributed to Arnau de Vilanova: the Question of Their Authenticity”, Palazzo, Alessandro – Zavattero, Irene (eds.), Geomancy and Other Forms of Divination, Florència, SISMEL – Edizioni del Galluzzo (Micrologus Library, 87), 2017, pp. 397-420. ISBN: 978-88-8450-842-3.
 4. “Drawing from the marrow of the authors of astrology: The sources of Bartomeu de Tresbens, Astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon”, Boudet, Jean-Patrice – Ostorero, Martine – Paravicini Bagliani, Agostino (eds.), De Frédéric II à Rodolphe II. Astrologie, divination et magie dans les cours (XIIIe-XVIIe siècle), Florència, SISMEL- Edizioni del Galluzzo (Micrologus Library, 85), 2017, pp. 71-96. ISBN: 978-88-8450-808-9.
 5. “The Melancholy of the Necromancer in Arnau de Vilanova’s Epistle against Demonic Magic”, Bhayro, Siam – Rider, Catherine (eds.), Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern Period, Leiden – Boston, Brill (Magical and Religious Literature of Late Antiquity, 5), 2017, pp. 271-290. ISBN: 978-90-04-33854-8. Accés al capítol complet (PDF).
 6. Aristoteles imperfectus. Natural Divination, Dream and Prophecy in the Latin Middle Ages (1210–1310)”, Alexander Fidora (ed.), Die mantischen Künste und die Epistemologie prognostischer Wissenschaften im Mittelalter, Colònia – Weimar – Viena, Boehlau Verlag (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 74), 2013, pp. 23-59, ISBN 978-3-412-22124-9.
 7. “Màgia medieval en occità i llatí: el Libre de puritats i els altres escrits del còdex Barberiniano Latino 3589″, Anna Alberni – Lola Badia – Lluís Cifuentes – Alexander Fidora (eds.), El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis: ICREA Studies on Vernacularization, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170), 2012, pp. 201-216. ISBN: 978-84-9883-430-7. Accés al capítol complet (PDF).
 8. “Préface”, Antoine Calvet, Les œuvres alchimiques attribuées à Arnaud de Villeneuve: grand œuvre, médecine et prophétie au Moyen-Âge, París – Milà, S.É.H.A. – Archè (Textes et travaux de Chrysopoeia, 11), 2011.ISBN: 978-88-7252-318-6.
 9. En col·laboració amb Jon Arrizabalaga: Apèndixs 3, 4 i 5 (edició de lletres dedicatòries de Da Volpe, Rustico i Leoniceno a les respectives edicions de l’Articella) dins Jon ARRIZABALAGA (1998), The Articella in the Early Press (c. 1476-1534), Cambridge, Cambridge Wellcome Unit for the History of Medicine – CSIC Barcelona (Department of History of the Science), “Articella Studies”, 2, pp. 71-75. ISBN: 1-902363-01-9. Accés al llibre complet (PDF).

Ressenyes

 1. Antònia Carré – Lluís Cifuentes, La traducció catalana medieval del Lilium medicine de Bernat de Gordon: estudi i edició del fragment conservat (llibre VII, Antidotari) (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 76), Londres, Queen Mary, University of London, Medieval Hispanic Research Seminar 2017, 150 p., Arxiu de Textos Catalans Antics , 32 (2017-2019), Accés a la ressenya en PDF.
 2. Arnau de Vilanova. Regiment de sanitat per al rei d’Aragó – Aforismes de la memòria. Edició crítica d’Antònia Carré. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2017, Dynamis, 38/1 (2018), pp. 255-258. Accés a la ressenya en PDF.
 3. Arnau de Vilanova. Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, XIV: Expositio super aphorismo Hippocratis «In morbis minus» – Repetitio super aphorismo Hippocratis «Vita brevis». Barcelona: Fundació Noguera – Universitat de Barcelona, 2014″, Dynamis, 36/2 (2016), pp. 519-524. Accés a la ressenya en PDF.
 4. “Arnau de Vilanova, Tractatus de humido radicali, Barcelona, Universitat de Barcelona-Fundació Noguera, 2010″, Dynamis, 32/1 (2012), pp. 231-235..Accés a la ressenya en PDF.
 5. Pedro Conde Parrado. Hipócrates latino: el De medicina de Cornelio Celso en el Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003, Dynamis, 26 (2006), pp. 327-331. Accés a la ressenya. També en PDF.
 6. Luis García Ballester, Galen and Galenism. Theory and Medical Practice from Antiquity to the European Renaissance , editat per Jon Arrizabalaga, Montserrat Cabré, Lluís Cifuentes i Fernando Salmón, Aldershot, Ashgate, 2002, “Variorum Collected Studies Series”, Aljamia: anuario de información bibliográfica (Universidad de Oviedo), 17 (2005), pp. 355-361.
 7. Nicolas Weill-Parot, Les “images astrologiques” au Moyen Âge et à la Renaissance. Spéculations intellectuelles et pratiques magiques (XIIe XVe siècle), París, Honoré Champion, 2002, Dynamis, 23 (2003), pp. 414-418. Accés a la ressenya. També en PDF.
 8. Lluís Cifuentes, La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona – Palma de Mallorca, Universitat de Barcelona – Universitat de les Illes Balears, 2002, Early science and medicine, 8/3 (2003), pp. 269-271.
 9. Manel García Sánchez, Las mujeres de Homero, Faventia, 22/2 (2000), pp. 149-151. Accés a la ressenya (PDF).