El Servei de Tractament d’Imatges és un servei cientificotècnic de suport a la recerca creat amb el objectiu de proporcionar a la comunitat universitària serveis i assessorament en adquisició, processament, anàlisis i reproducció d’imatges.

El STI s’ha anat adaptant a les necessitats dels investigadors, incorporant nous serveis i equipaments segons les seves peticions i/o col·laboracions, canalitzades a través de la comissió d’usuaris del servei. El darrer servei que s’està posant en marxa s’està fent en col·laboració amb el Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) i es tracta d’un servei de digitalització tridimensional d’objectes i impressió de models 3D (prototipat ràpid).