En els darrers anys, el món de la traducció ha sofert una important transformació tant pel que fa a les eines informàtiques aplicades a la traducció com pel que fa als textos que es tradueixen. Les eines informàtiques s’utilitzen en gairebé totes les fases de la traducció: des del moment en què es crea el document original, durant el procés pròpiament dit de traducció o d’elaboració de recursos de suport (glossaris, bases de dades, etc.), fins al moment en què es dóna el format final a la traducció. Aquesta és la raó per la qual els traductors haurien d’afrontar el repte de formar-se en tots aquests nous àmbits.

La tradumàtica és un àmbit incipient en el món de la recerca i els avenços tecnològics que intervenen en la traducció professional sovint s’apliquen sense la necessària reflexió sobre el seu efecte sobre el procés i el resultat de la traducció i la formació dels traductors.

El Grup Tradumàtica fou el primer grup de recerca a reflexionar sobre aquestes qüestions, fins el punt que el neologisme tradumàtica s’ha imposat com a denominació d’aquest àmbit tant en català com en castellà. Ens hem convertit en el grup de referència en aquest àmbit i, a més de les activitats de formació, hem encetat activitats en l’àmbit de la recerca que només es poden dur a terme en el marc d’un grup de recerca reconegut.

Tradumàtica compta amb matèries dins de l’itinerari de recerca del Màster Oficial de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, i participa en el doctorat de Traducció i Interculturalitat de Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB.

Els objectius sobre els qual es desenvolupen les activitats de recerca de grup són:

    •  Reflexionar sobre la sistematització del procés de traducció com a efecte de la seva digitalització.
    •  Abstreure les fases d’aquest procés de traducció sistematitzat.
    •  Reflexionar sobre les eines i els formats que actualment s’utilitzen en traducció i fer propostes de millora.
    •  Desenvolupar sistemes de mesura i anàlisi de la qualitat dels textos traduïts mitjançant un procés de traducció digitalitzat.
    •  Desenvolupar noves aplicacions didàctiques per a la millora de la formació dels traductors.